Cherepovetsles-konserniin kuuluva Belozerskles on ottanut käyttöön sahalinjan pikkutukille. Tuotantokapasiteetti on 100 000 kuutiometriä vuodessa.

Belozerskles-yhtiön taustalla on vuonna 1994 ruotsalaisten perustama korjuuyritys Onega forest Belozersk, joka ajautui lähes konkurssiin vuonna 1996 ja siirtyi seuraavana vuonna Cherepovetsles-konserniin. Yhtiö oli ensimmäisten tavaralajimenetelmää käyttävien korjuuyritysten joukossa. Puunkorjuu kuuluu edelleen yhtiön profiiliin, vuosittaiset hakkuut ovat noin 200 000 kuutiometriä. Sahaus aloitettiin vuonna 2002, ja tällä hetkellä vanhalla linjalla tuotetaan sahatavaraa 9 000 kuutiometriä järeistä (yli 30cm) kuusitukeista.

Cherepovetslesiin kuuluu myös toinen saha, Belozerski lespromhoz. Saha on ollut toiminnassa vuodesta 2002 ja sen tuotantokapasiteetti on 100 000 kuutiometriä sahatavaraa. Raaka-aineena käytetään 70 % kuusta ja 30 % mäntyä. Tuotteita viedään Keski-Eurooppaan, Kiinaan ja Pohjois-Afrikkaan. Suunnitteilla on sahan modernisointi.

Raaka-aineen saatavuudessa on ongelmia ja tukkipula jatkuu jo toista vuotta, toteaa Cherepovetslesin pääjohtaja Lesnaja Industrija-lehden haastattelussa. Raaka-ainepulan taustalla on Vologdan alueen sahayritysten kasvava tuotanto ja huonot sääolot. Pienet korjuuyritykset eivät jatkuvien sateiden vuoksi päässeet käytännössä töihin koko kesäkaudella, ja sahatukkien lisäksi pulaa on myös muistakin puutavaralajeista. Puunjalostajat, joilla ei ole omaa puunkorjuuta, ovat joutuneet jo rajoittamaan tuotantoaan.

Cherepovetsles-konserniin kuuluu edellä mainittujen kahden yrityksen lisäksi kaksi puunkorjuuyritystä. Konsernin vuosittainen hakkuumäärä on 1,3 miljoonaa kuutiometriä, vuokrametsiä on 550 000 hehtaaria.

Lähteet: Cherepovetsles, Venäjän metsätalousvirasto, Lesnaja Industrija oktjabr 2017, №10 (114), Vologdan alueen metsäteollisuusosasto