”Venäjän uusi lainsäädäntö on vaikuttanut positiivisesti sellu- ja paperiteollisuuden kehitykseen, mutta uudistukset ovat silti osin puutteellisia, eikä sellu- ja paperiteollisuus ole kyennyt nostamaan tuotantomääriään edes 80-luvun lopun tasolle”, totesi Venäjän sellu- ja paperiteollisuuden etuja valvovan Bumpromin varajohtaja Vladimir Tšuiko Pietarin metsäfoorumissa. Venäjän sellun- ja paperin tuotantomäärä oli 80-luvun lopulla lähes puolitoistakertainen nykyisiin tuotantolukuihin verrattuna. Tšuiko piti alan jälkeenjääneisyyttä hyvin kuvaavana myös sitä, että Venäjälle ei toistaiseksi ole 80-luvun jälkeen rakennettu ainuttakaan uutta sellutehdasta.

Tšuikon mukaan harmilliseen tilanteeseen on useita syitä. ”Uuden tehtaan rakentaminen maksaa nykyään miljardi euroa ja hanke maksaa itsensä takaisin noin 15 vuodessa”, hän arvioi. ”Kuka sijoittaja olisi valmis näin mittaviin projekteihin Venäjän epävakaissa lainsäädännöllisissä olosuhteissa?”

Tilanteen parantamiseksi Tšuiko ehdotti, että investoijat vapautettaisiin tuloverosta siihen asti kunnes investointikustannukset on katettu, eikä arvonlisäveroa enää perittäisi ulkomailta hankitusta tuotantoteknologiasta. Lisäksi sellu- ja paperiteollisuuden modernisointia tulisi Bumpromin varajohtajan mukaan tukea nykyistä runsaammalla alueen ja valtion budjettivaroista.

Tšuikon mukaan sellu- ja paperiteollisuuden kehittämisen kannalta tyydyttävä investointien vuositaso olisi noin 1,2 mrd. euroa, mikä vastaa noin 2,5 kertaisesti kaikkia Venäjälle vuonna 2009 tehtyjä sellu- ja paperiteollisuuden investointeja.

Lähteet:
Pietarin metsäfoorumin sivut
Bumprom