Arkangelin sellu- ja paperitehdas sijoittaa 2005 – 2006 uuteen hakkeen käsittelyosastoon ja uuden puuvaraston perustamiseen 50 milj. EUR.

Vuonna 2004 tehdas on yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja H. Zinnerin mukaan modernisoinut laitosta noin 40 milj. EUR arvosta. Seuraavan hankkeen kannattavuuslaskelmat tehtaan paperin- ja sellutuotantokapasiteetin lisäämisestä on jo tehty. Tämän 3 – 4 -vuotisen hankkeen arvoksi tulee 150 milj. EUR. Zinner totesi tällaisten suurten investointien vaativan lainanottoa.

Lähde: OAO Arkangelskin CBK:n lehdistöpalvelu