Arkangelin alueen valtiontilastopalvelun luvuista päätellen integroituneiden holdingyhtiöiden ja integroitumattomien yritysten hakkuiden kasvuluvut eroavat toisistaan oleellisesti, kirjoittaa Arkangelin Lesnye Novosty. Alkuvuodesta lähtien neljän johtavan holdingyhtiön OOO IlimSeverLesin, GK Titanin, PLO Onegalesin sekä Solombalan yritysryhmän (Solombalskij LDK, Lesozavod 3) omistamat korjuuyritykset nostivat puun kuljetusmääriä 16 %. Kaikkiaan alueen puukuljetusten kasvu oli vain 5 %. Kaikki suuret ja keskisuuret korjuuyritykset kuljettivat puuta 10 kuukauden aikana 6,0 milj. m³.

Vuoden alusta lähtien kymmenen Solombalskin LDK:n ja Lesozavod 3:n yritystä kaatoivat reilut 680 000 m³metsää (kasvua 21 %). Kasvutahdin mukaan mitattuna Solombalskin yritysryhmä on alueen johtava metsäteollisuusholdingyritys. Suurimman korren kekoon kantavat Konetsgorskin ja Boretskin lespromhozit ja Svetlozerskles, joiden osuudeksi tulee 70 % kaikesta korjatusta puusta.

IlimSeverLesin kahdeksantoista yritystä ovat vuoden alusta lähtien kuljettaneet 1,7 milj. m³ puuta (+ 19 %). Edullisissa talviolosuhteissa on mahdollista saavuttaa vuoden loppuun mennessä asetettu vuositavoite 2,3 milj. m³. Tämän osalta tärkeimmät toimijat ovat Tjegrinskij lespromhoz (227 500 m³), Sorovon (159 500 m³), Lenskoen (153 400 m³) ja Udimskoen (151 000 m³) puunkorjuuyksiköt.

Onegalesin kuusi yritystä kuljettivat puuta lokakuun loppuun mennessä 722 000 m³ (+ 11 %). Puolet tästä on Onegalesin osuutta, loput merkittävät osuudet kuuluvat Jarnemalesille (112 000 m³) ja Maloshuikalesille (103 400 m³).

Titanin yksitoista Arkangelin alueella toimivaa korjuuyritystä kuljetti 1,2 milj. m³ puuta (+ 12 %), josta suurimman osan Ust-Pokshenskij lespromhoz (285 000 m³), Shalakushales (233 000 m³) ja Dmitrievskij lespromhoz (203 000 m³). Kaikkiaan Titanin kuljetusmäärä Vologdan alueella toimivan Sjazhenskin lespromhozin määrät mukaan lukien oli 1,3 milj. m³ (+ 13 %).

Lopuista suurista ja keskisuurista Arkangelin alueen korjuuyrityksistä kannattaa mainita Ustjales (325 000 m³), Dvinles (290 000 m³) ja Lukoveskij lespromhoz (185 000 m³).

Tietojen perusteella on artikkelissa tehty oletus, että vuoden loppuun mennessä suurten ja keskisuurten korjuuyritysten puunkorjuumäärät jäävät edellisvuoden tasolle ja ovat kaikkiaan noin 8 milj. m³. Teollisuusryhmittymien uusien konehankintojen ansiosta Integroituneiden yritysten osuus puunkorjuusta voi nousta 75 – 80 prosenttiin ja näin metsämonopolisteilla on keskeinen osa metsäteollisuussektorin kehittämisessä.

Lähde: Arkangelin metsäuutiset