Arkangelin alueen metsäteollisuuden kaikki tunnusluvut vuodelta 2004 olivat edellisvuotta suuremmat, kirjoittaa tietotoimisto Regnum. Puunkuljetusmäärät nousivat yli 9 milj. kuutiometriin, sahatavaraa tuotettiin 2,180 milj. m³, markkinasellua 787 900 tonnia, paperia 336 800 tonnia, kartonkia 727 000 tonnia ja vaneria 84 600 tonnia.

Arkangelin alueen metsäteollisuuden perustan muodostavat yli 100 suurta ja keskisuurta metsä-, puunjalostus- sekä sellu- ja paperiteollisuusyritystä, joista puunkorjuussa toimii 80 yritystä, puunjalostusteollisuudessa 30, sellu- ja paperiteollisuudessa 4 ja vanerituotannossa yksi yritys. Ainespuun tuotannon suhteen Arkangelin metsäsektori sijoittuu Venäjällä toiselle sijalle Irkutskin jälkeen. Alueella tuotetaan kolmannes venäläisestä sellusta ja kartongista, noin 11 % sahatavarasta ja 9 % paperista. Arkangelin alueella on metsämaita 20,2 milj. ha. Metsien puuvarat ovat 2,2 mrd. m³, joista 1,6 mrd. m³ on hakkuukypsiä ja yli-ikäisiä metsiä. Hakkuusuunnite on noin 21 milj. m³ vuosittain.

Lähde: IA Regnum