Valtion tilastopalvelu Rosstatin tietojen mukaan Venäjän Federaatiossa tuotettiin vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla noin 34 miljoonaa kuutiometriä ainespuuta. Korjuumäärä on alempi kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla. Ainespuun tuotantomäärät kääntyivät Venäjällä laskuun vuonna 2007, jolloin tammi-kesäkuussa korjattiin 57 % enemmän ainespuuta kuin vastaavana ajanjaksona kuluvana vuonna. Vuodesta 2009 tammi-kesäkuun tuotantomäärä laski 15 %.

Lähde: Valtion tilastopalvelu Rosstat