Viitanen, Jari & Karvinen, Sari. 2010. Metlan työraportteja 148

Julkaisu käsittelee raakapuun vientiä Venäjältä Pohjois-Eurooppaan. Puutavaran hintoihin ja vientimääriin liittyvän tilastotiedon lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin myös Venäjältä tuodun raakapuun merkitystä kunkin tuojamaan markkinoilla.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2223-4