Marttila, Juhani & Ollonqvist, Pekka. 2008.
Metlan työraportteja 91.

Käsikirja tarjoaa ajankohtaista perustietoa Venäjän asuntorakentamisen liiketoiminnasta keskittyen erityisesti pientalojen aluerakentamiseen, joka on kohoamassa merkittävään asemaan maan asuntotuotannossa. Aineistona on käytetty mm. vuosina 2007 ja 2008 tehtyjä haastatteluja Venäjän rakentamista hyvin tuntevien suomalaisten yritysten ja asiantuntijoiden sekä Pietarin alueen rakentamisviranomaisten ja yritysten parissa.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2119-0