Leinonen, T., Sungurov, R., Kolström, T., Sokolov, A., Žigunov, A. & Dorošin, A. 2008. Forest regeneration in Northern and Northwestern Russia in 1993–2004 — Methods, results and development needs. Forest Ecology and Management Vol 255/3-4: 383–395.

Artikkelissa arvioidaan metsänkäytön kestävyyttä analysoimalla metsänuudistamisen tuloksia Luoteis-Venäjällä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Lisäksi pohditaan keskeisimpiä metsänuudistamisen kehitystarpeita tulevaisuudessa.

Artikkeli on luettavissa ScienceDirect-tietokannassa, DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2007.10.044