Istutuksen omavalvonta

Istutuksen onnistumisen varmistavat:

  • Taimimateriaalin kunnon tarkistus (taimi terve, juuripaakku sula, taimet kasteltu, ranka suora ja yksilatvainen sekä neulasten terveen vihreä väri),
  • Tavoitteen mukainen istutustiheys (tainta/ha),
  • Riittävä istutussyvyys (cm),
  • Taimen etäisyys muokkaamattomasta maasta tukkimiehentäituhojen välttämiseksi (cm) ja
  • Istutuskohdan tiivistäminen.

Omavalvontaohje ja lomake