Äestys

Äestys on sopiva muokkausmenetelmä kangasmaille, joiden vesitalous on kunnossa. Yleensä äestystä käytetään männyn kylvöön ja luontaiseen uudistamiseen. Äestyskustannus vuonna 2014 oli yksityismetsissä keskimäärin 213 €/ha (Vuosi 2014, Tilastopalvelu, Luke, 10.3.2017). Hehtaarihinta vaihtelee jonkin verran työkohteen mukaan. Etenkin pienialaisilla työmailla koneen siirto kohteelle aiheuttaa huomattavan suuren kustannuksen itse työn tekoon verrattuna.

Äestyksessä paljastetaan metsä-äkeellä kivennäismaata sammal- ja humuskerroksen alta. Metsä-äkeen lautasten kulmaa, muokkaussyvyyttä sekä pyörimisnopeutta voidaan yleensä säätää. Kuva Erkki Oksanen.

Hyvä äestysvako on 60–80 cm leveä, karuimmilla kasvupaikoilla vaihteluvälin kapeammasta päästä ja hieman viljavammilla leveämmästä. Kylvökohteella vaon pintaan on hyvä jättää hieman humusta. Sen sijaan istutuskohteilla tavoitellaan puhdasta kivennäismaapintaa. Tyypillisesti hyvään lopputulokseen päästään, kun vaon syvyys on 5–10 cm. Yhteensä vakoa tehdään 4000–5000 metriä hehtaarille.

Äestysjälkeen kylvetään siemenet kivennäismaahan noin 10 cm päähän äesjäljen reunasta tai istutetaan taimi keskelle äesvakoa (ks. istutusohjeet äesvakoon). Kuva Erkki Oksanen.

Kylvössä parhaaseen itämistulokseen päästään, kun siemenet levitetään välittömästi äestyksen jälkeen. Valtaosa kylvökohteista kylvetään koneellisesti. Konekylvössä siementen levitys on yhdistetty äestykseen, joten kylvö sattuu varmasti välittömästi tuoreeseen muokkausjälkeen. Siementen levitys on äestyksen yhteydessä konekylvössä myös edullista, sillä se ei juuri hidasta itse muokkaustyötä.

 

Jatka Laikutus.

Palaa Metsänhoitotiedon pääsivulle.

 


Lähteet

Luoranen, J., Saksa, T., Finér, L. & Tamminen, P. 2007. Metsämaan muokkausopas. Suonenjoki: Metsäntutkimuslaitos.

Luoranen, J., Saksa, T. & Uotila, K. 2012. Metsänuudistaminen. Metsäntutkimuslaitos. Helsinki: Metsäkustannus.

Nygren, M. 2011. Metsänkylvöopas – Kylvön biologiaa ja tekniikkaa. Vantaa: Metsäntutkimuslaitos.