Maanmuokkauksen omavalvonta

Maanmuokkauksen menetelmävalinnat ja työn toteutus ovat muuttuneet viime aikoina. Metsänistutusalojen muokkauksessa on siirrytty äestyksestä kaivinkonepohjaiseen laikku-, kääntö- ja ojitusmätästykseen. Lisäksi helpohkoilla kohteilla on mahdollista käyttää jatkuvatoimista mätästäjää, joka tuottaa asianmukaisilla säädöillä laikkumättäitä ja laikkuja. Työskentelymenetelmien muutos on korostanut laadunhallinnan tarvetta. Kun kasvupaikalle soveltuva muokkausmenetelmä on valittu asianmukaisesti, hyvälaatuisen muokkauksen mittareina toimivat:

  • Muokkausjälkien lukumäärä (kpl/ha),
  • Pinta-ala (cm2) ja
  • Mättäiden korkeus (cm).

Muokkausjälkien lukumäärä määrää käytännössä viljelytiheyden ylärajan. Paljastuva kivennäismaan pinta-ala edesauttaa lehtipuuston syntymistä uudistusalalle, joka puolestaan vaikuttaa jatkossa taimikonhoidon tarpeeseen ja ajoitukseen. Liiallinen mättäiden korkeus ei puolestaan ole itse tarkoitus, sillä istutuksessa taimen juuripaakun tulisi yltää ravinteikkaaseen humuskerrokseen, joka myös ankkuroi taimen paremmin maahan routivilla kohteilla.

Tarkempi maanmuokkauksen omavalvontaohje ja -lomake:

 

Kääntömätästyksessä kuljettajan tulee seurata omavalvonnalla etenkin mättäiden lukumäärää, mutta myös kokoa ja riittävää kivennänismaapintaa.  Kuva Karri Uotila.

Jatka sivulle Kylvön omavalvonta.

Siirry Metsänhoitotiedon pääsivulle.