Taimikonhoidon omavalvonta

Taimikonhoidon päämääränä on säädellä kasvatettavan puuston tiheyttä ja puulajisuhteita niin, että nuori metsä tuottaa hyvin ja arvokasta puuta. Taimikonhoidon tavoitteena on, että kasvatettavien puiden kasvu ei pääse taantumaan liiallisen puuston tiheyden tai lehtipuiden varjostuksen ja piiskauksen vuoksi. Taimikonhoidossa poistetaan kasvatettavaa puustoa haittaava lehtipuuvesakko ja poistetaan vahingoittuneet tai huonolaatuiset puut sekä liian tiheässä kasvavat puut. Useimmissa tapauksissa taimikot kannattaa hoitaa kahdessa vaiheessa varhaisperkauksella ja myöhemmällä taimikonhoidolla.

Varhaisperkauksessa ja myöhemmässä taimikonhoidossa voidaan käyttää samaa omavalvontalomaketta, jossa hyvälaatuisen jäävän puuston mittareina toimivat:

  • Puuston runkoluku kuuselle, männylle ja koivulle (kpl/ha)
  • Puuston keskipituus (m)
  • Puuston keskiläpimitta (cm)

Tarpeen vaatiessa voidaan laskea myös kantojen lukumäärä (kpl/ha) ja niiden keskiläpimitta (cm) taimikonhoitotyön taksoituksen, työkohteiden hinnoittelun sekä Kemera-tukien maksatusta varten.

Omavalvontaohje ja lomake

 

Jatka sivulle Metsänuudistamistuloksen inventointi.

Siirry Metsänhoitotiedon pääsivulle.