Havaintokohteet ovat kaikkien vierailtavissa olevia käytännön työmaita, joissa on tehty pääasiassa koneellisen metsänhoidon töitä. Työlajeina kohteilla on ollut mm. koneistutus, konekitkentä ja laikkumätästys Bracken jatkuvatoimisella maanmuokkaimella. Havaintokohteena on myös sekametsän perustaminen.

Havaintokohteilla on mm. edustettuna koneistutus (vas., kuva: Mikko Syri), jatkuvatoiminen laikkumätästin (kesk., kuva: Jari Miina) ja konekitkentä (oik., kuva: Karri Uotila)

Kohteet 1-10 sijaitsevat maantieteellisesti Kehityshyppy metsänhoitoon –hankkeen toiminta-alueella Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Kaikkien kohteiden käsittelyhistoria on kuvailtu. Tämän lisäksi kohteiden tilanne on käyty inventoimassa ja valokuvaamassa kesän 2018 aikana. Näin jokainen voi käydä seuraamassa, mitä kohteille kuuluu nyt sekä seurata miten taimikot kehittyvät tulevaisuudessa.

Kohteet 11 ja 12 sekametsän perustamisesta ja puulajivalikoiman monipuolistamisesta on istutettu kesällä 2023 Punkaharjun tutkimusmetsään Laukansaareen. Laukansaaressa on tutkittu jo lähes sata vuotta sekä kotimaisten että ulkomaisten puulajien viljelyä ja kasvatusta. Nyt perustetuilla havaintokohteilla voi seurata, kuinka eri puulajit kehittyvät sekametsinä.

Havaintokohteet

Kohde 1 Konekitkentä 9/2016 Suonenjoki
Kohde 2 Bracke-muokkaus 6/2018 Suonenjoki
Kohde 3 Konekitkentä 5/2016 Suonenjoki
Kohde 4 Koneistutus 6/2017 Suonenjoki
Kohde 5 Koivunistutus 6/2017 Suonenjoki
Kohde 6 Bracke-muokkaus 5/2016 Joroinen
Kohde 7 Bracke-muokkaus 8/2016 Joensuu
Kohde 8 Bracke-muokkaus 8/2016 Pielavesi
Kohde 9 Bracke-muokkaus 8/2015 Ilomantsi
Kohde 10 Bracke-muokkaus 5/2016 Savonlinna
Kohde 11 Sekametsän perustaminen 6/2023 Punkaharju
Kohde 12 Puulajivalikoiman monipuolistaminen 6/2023 Punkaharju

Karttaan on merkitty vihreällä kuusi-symbolilla kaikkien kymmenen havaintokohteen sijainnit. Kohdetta klikkaamalla aukeaa lyhyt toimenpidehistoria. Jokaisesta kohteesta on yleiskuvan lisäksi kuviokartta kohteelle navigointia helpottamaan. Maastossa ei ole merkintää havaintokohteiden sijainnista.