Taimikonhoito

Jari Miina, Karri Uotila & Timo Saksa

Taimikonhoidolla turvataan metsän uudistamiseksi tehty investointi ja aikanaan tehtävän ensiharvennuksen taloudellinen kannattavuus. Taimikonhoitoon kuuluvia toimenpiteitä ovat varhaishoito, varhaisperkaus ja myöhempi taimikonhoito eli taimikon harvennus. Taimikon varhaishoitoa on taimia haittaavan pintakasvillisuuden (heinät, ruohot ja pensaat) vähentäminen sekä tarvittaessa taimien täydennysviljely. Taimikonhoito toteutetaan usein kaksivaiheisena niin, että varhaisperkauksessa poistetaan lähinnä lehtipuustoa ja vasta myöhemmässä taimikonhoidossa tuotantopuusto harvennetaan kasvatustiheyteen. Taimikoita hoidetaan myös koneellisesti, yleisin menetelmä on konekitkentä.

Männyn, kuusen, rauduskoivun ja lehtikuusen taimikonhoito-ohjelmat.

 

Jatka sivulle Varhaishoito.

Siirry Metsänhoitotiedon pääsivulle.


Lähteet

Saksa, T., Miina, J. & Uotila, K. 2021. Taimikonhoito – tavoitteet, menetelmät ja kustannukset. 2. painos. Metsäkustannus & Luonnonvarakeskus. 128 s.