Taimityypit ja -koot

Perinteisesti taimityypillä on erotettu paakkutaimet ja paljasjuuriset taimet. Nykyisin hyvin suuri osa metsätaimista on paakkutaimia. Paakkutaimien sisällä taimityyppi erotellaan taimipaakun koon mukaan.

Taimierän tiedot kerrotaan taimien mukana tulevassa pienessä n. 10×15 cm kokoisessa paperilapussa, jota kutsutaan taimietiketiksi. Taimietiketissä kerrotaan yleensä taimien ikä, tyyppi ja taimierän numero. Taimietiketissä annetaan myös taimierälle keski- ja vähimmäispituus sekä kasvatustiheys. Lisätietoja taimietiketin sisällöstä löytyy Ruokaviraston sivuilta.

Taimierän numeron avulla taimen kasvattaja pystyy mahdollisissa ongelmatapauksissa jäljittämään taimien kasvatushistorian. Taimityyppi voi olla kerrottu taimiarkin tyypin avulla, esimerkiksi PL-81F kertoo, että taimet on kasvatettu Plantek 81F -kennostoissa. Se tai vastaavat muiden valmistajien kennostot ovat yleisin paakkutyyppi kuusen kasvatuksessa. Taimiarkki ilmaisee taimien kasvatustiheyttä ja paakun kokoa. Taimityypin nimenä voi olla myös sanallinen kuvaus kuten mini, pieni, keski, iso tai jätti. PL81F kuuluu sanallisessa kuvailussa kokoluokkaan keski.

Taimityypin, taimen iän ja taimien pituustietojen avulla pystyy arvioimaan, ovatko taimet sopusuhtaisia ja muutoinkin oikean kokoisia käytettyyn paakun tilavuuteen ja taimitarhalla käytettyyn kasvatustiheyteen nähden. Alla olevaan taulukkoon on koottu kokotietoja erilaisille koko- ja taimityypeille.

Kokoluokka Paakkutyyppejä Paakun tilavuus, cm3 Kasvatustiheys*, kpl/m2
Mini PL256 15–40 1 200–2 000
Pieni bcc121s, PL121F, BL144 40–80 700–1 200
Keski bcc81s, PL81F, BL81 80–125 500–700
Iso bcc64s, PL64F, BK64 125–200 300–500
Jätti PL36F, PL25, BL36 yli 200 alle 300

* Kasvatustiheys on taimitarhakasvatuksessa käytetty taimien määrä neliömetriä kohden. Taimen koolla ei ole vaikutusta suositeltavaan istutustiheyteen metsässä.

Taimien kasvatustiheyteen pohjautuen on eri puulajeille laadittu pituuden suosituskäyriä. Käyrien avulla voi arvioida, onko vastaanotetun taimierän pituus suositusten mukainen. Suositus on toimiva lepotilassa oleville taimille.

Toisaalta lämpimänä keväänä, kun taimet ovat lähteneet jo kasvuun, taimien pituus voi olla suurempi kuin etikettiin merkitty. Uuden kasvun ollessa vielä kohtuullisen pituinen, suositukset ylittävä taimien todellinen keskipituus ei vielä haittaa taimien myöhempää kehitystä. Toisaalta liian kauan liian tiheässä kasvatetuilla taimilla juuristo pakkautuu turvepaakun sisään, jolloin taimien juurtuminen ja istutuksen jälkeinen kasvu heikkenevät. Kesäistutuksiin tällaiset kevätistutukseen tarkoitetut ylipitkät taimet eivät enää sovellu (ks. istutusajankohtien erityispiirteet).

Taimien maastomenestymisen kannalta pituutta oleellisempaa on taimien tyviläpimitta. Se kertoo juuriston koosta. Tanakat taimet ovat honteloita suositeltavampia.

Suositus männyn, 1- ja 2-vuotiaan kuusen sekä kasvussa ja lepotilassa olevien koivun paakkutaimierien vähimmäis-, keski- ja enimmäispituudesta kasvatustiheyden funktiona. Kuviin on merkitty muutamia tyypillisimpiä taimityyppejä ja niiden paakkujen tilavuuksia. Kuva on muokattu Rikalan 2012 esittämästä kuvasta 10.4.

 

Jatka sivulle Taimien vastaanottotarkistus.

Siirry Metsänhoitotiedon pääsivulle.


Lähteet:

Rikala, R. 2006. Metsätaimiopas. Taimien valinta ja käsittely tarhalta uudistusalalle. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 881. 106 s.

Rikala, R. 2012. Metsäpuiden paakkutaimien kasvatusopas. Metsäntutkimuslaitos. 247 s.