Laikkumätästys (mätästys)

Laikkumätästys on tuoreiden ja lehtomaisten kankaiden istutuskohteiden muokkausmenetelmä. Puhekielessä mätästys tarkoittaa yleensä nimen omaan laikkumätästystä. Laikkumätästyksen yhteydessä maan vesitalouden tulee olla kunnossa, eli kevään sulamisvedet eivät saa seistä laikkumätästetyllä alueella. Laikkumätästyksen keskimääräinen kustannus yksityismetsissä vuonna 2014 oli 377 € hehtaarilta (Luke tilastopalvelut, 13.03.2017).

Laikkumätästyksessä käytetään peruskoneena pääasiassa kaivinkonetta. Vähäkivisillä kohteilla, joilla ei ole vesitalouden säätelytarvetta voidaan käyttää myös metsätraktoripohjaista jatkuvatoimista laikkumätästystä. Soveltuvalla kohteella jatkuvatoiminen mätästys on edullisempi vaihtoehto, mutta se ei ole niin monipuolinen menetelmä kuin kaivinkonepohjainen mätästys. Laikkumätästys on pääsääntöisesti myös istutuskoneiden maanmuokkausmenetelmä.

Laikkumätästyksessä kaivinkoneella käännetään laikusta humusta ja hieman kivennäismaata muokkaamattomalle maalle mättääksi, niin että kivennäismaan alle jää kaksinkertainen humuskerros. Lopputuloksena on  lähiympäristöään jonkin verran korkeampi kivennäismaapintainen istutusalusta. Kuva Karri Uotila.

Laikkumätästyksessä tavoitteena on saada yksi hyvä mätäs aikaiseksi jokaiselle istutettavalle taimelle. Eli riippuen tulevasta istutustiheydestä, hehtaaritavoitteena on 1600–2200 mätästä.

Hyvä mätäs on 50–60 cm leveä ja 60–80 cm pitkä. Hyvän mättään pinnalle tavoitellaan 5–10 cm paksua, koko mättään peittävää yhtenäistä kivennäismaakerrosta. Yhtenäinen kivennäismaakerros suojaa tehokkaasti taimea tukkimiehentäituhoilta. Kivennäismaakerros ei saa toisaalta olla liian paksu, sillä taimipaakun tulee ulottua mättään sisällä olevaan tuplahumuskerrokseen saakka. Mättään kokonaiskorkeus ympäristöstään on keskikarkealla maalla 15–20 cm ja hienorakenteisella maalla 5–10 cm. Hienorakenteisilla mailla roustevaurioriskin takia kivennäismaakerros täytyy jättää hieman ohuemmaksi kuin karkeammalla maalajilla.

Poikkileikkaus hienon maalajin laikkumättäästä, jossa ylimpänä on ohut kivennäismaakerros ja sen alla kaksinkertainen humuskerros. Taimi on istutettu mättääseen keskelle kivennäismaapintaa. Taimen tulee olla melko syvään istutettu, mutta vähintään puolet versosta tulee jäädä maan pinnan yläpuolelle. Kuva Karri Uotila.

Laikkumättään yhteydessä muodostuvista laikuista ei tule tehdä tarpeettoman syviä. Yleensä kivennäismaapinta saadaan jo noin 20 cm syvällä kuopaisulla. Mikäli mättään pinnalle ei tahdo tulla riittävästi kivennäismaata, niin ensisijaisesti laikuista pyritään tekemään pidempiä, ei syvempiä. Taimi istutetaan mättääseen, ei laikkuun.

Mätästyslevy on hyvä työkalu laikkumättäiden tekemiseen. Matala mätäs syntyy helposti ja se saadaan tiivistettyä kätevästi. Kuva Karri Uotila.

 

Jatka sivulle Jatkuvatoiminen laikkumätästys.

Palaa Metsänhoitotiedon pääsivulle.


Lähteet

Luoranen, J., Saksa, T., Finér, L. & Tamminen, P. 2007. Metsämaan muokkausopas. Suonenjoki: Metsäntutkimuslaitos.