Laikutus

Laikutuksessa maan pintaa poistetaan laikuittain. Vain maanpintaa kevyesti paljastavana menetelmänä se soveltuu kuivahkoille ja kuiville kankaille sekä puolukka- ja varputurvekankaille, joiden vesitalous on kunnossa. Puulajeista se soveltuu parhaiten männyn uudistamiskohteille. Laikutusta voidaan käyttää joskus myös rehevillä, mutta erittäin kivisillä kohteilla myös kuusella, jos erilaisten mätästysmenetelmien käyttö ei ole mahdollista.

Kangasmailla laikutuksessa poistetaan humuskerros ja paljastetaan kivennäismaata. Turvemailla, joiden peruskuivatus on kunnossa, voidaan käyttää myös kaivurilaikutusta. Turvemailla laikutuksella poistetaan elävä sammalkasvusto ja pääosa raakahumuskerroksesta ja paljastetaan turvepinta.

Laikutusjälki on leveydeltään ja pituudeltaan noin 50–70 cm ja syvyydeltään 5–10 cm. Laikussa taimi istutetaan vähintään 15 cm etäisyydelle laikun reunasta (ks. istutusohjeet laikkuun), jolloin sen riski tuhoutua tukkimiehentäin syöntiin tai pintakasvillisuuden alle pienenee. Jos laikutus tehdään kylvöä tai luontaista uudistamista varten, laikun pinnalle tulee jäädä humusta sinne tänne sitomaan kosteutta ja edistämään siementen itämistä. Siemenet kylvetään noin 10 cm päähän laikun reunasta.

Kylvössä ja luontaisessa uudistamisessa pyritään tekemään 4000–5000 laikkua hehtaarille. Laikutus voidaan tehdä kaivinkoneella tai jatkuvatoimisella laikkurilla.

 

Jatka sivulle Laikkumätästys.

Palaa Metsänhoitotiedon pääsivulle.