Kylvön omavalvonta

Kylvön laatuun vaikuttavat:

  • Kasvupaikan viljavuuden varmistus, eli soveltuvimmat kohteet kivennäismailla ovat kuivahkot ja kuivat kankaat, ja turvemailla vastaavasti varputurvekankaat sekä puolukkaturvekankaat.
  • Maalajin ja rousteriskin varmistus, eli keskikarkeat ja karkeat maat soveltuvat kylvölle parhaiten. Moreenimailla sekä hienojakoisilla mailla tulos on myös yleensä huonompi kuin lajittuneilla mailla.
  • Maanmuokkausmenetelmän valinta paikallisten olosuhteiden mukaan, eli arvioidaan kohteen soveltuvuus äestykselle, laikutukselle tai mätästykselle. Suositeltavimpia menetelmävalintoja ovat kevyet, kivennäismaan pintaa paljastavat, menetelmät.
  • Käytetyn siemenen määrä (g/ha) ja kylvölaitteen toimivuus.
  • Muokkausjäljen ominaisuudet, kuten muokkausjäljen pinta-ala ja syvyys (cm).
  • Kylvöpisteiden määrä (kpl/ha) pistemäisillä muokkausmenetelmillä.

Omavalvontaohje ja lomake:

 

Jatka sivulle Taimikonhoidon omavalvonta.

Siirry Metsänhoitotiedon pääsivulle.