Taimien vastaanottaminen

Ennen istuttamisurakan alkua, taimien vastaanoton yhteydessä on syytä tarkistaa, että taimet ovat hyvin istutukseen soveltuvia. Huonokuntoiset tai vääränlaiset taimet voivat aiheuttaa myöhemmin laajamittaisia tuhoja taimikossa. Jotta näiltä tuhoilta vältytään tai tuhojen aiheuttajiin voidaan päästä myöhemmin kiinni, kannattaa taimien vastaanottotarkastus tehdä huolella hyvien muistiinpanojen kanssa.

Metsänomistajan kannattaa tarkistaa ainakin seuraavat kolme asiaa:

Taimien ulkoinen kunto. Taimien hyvän kasvun ja selviytymisen edellytyksenä on, että taimet ovat istuttaessa hyväkuntoisia.

Tarkemmat ohjeet taimien kunnon arviointiin.

Taimien alkuperä/käyttöalue. Metsätaimet soveltuvat käytettäväksi vain melko suppealla maantieteellisellä alueella. Metsänomistajan on hyvä olla perillä taimien alkuperästä ja sopivasta käyttöalueesta, sillä se on lain mukaan metsänomistajan vastuulla. Taimien sopiva käyttöalue selviää taimietiketistä. Taimietiketti sisältää myös muuta hyödyllistä tietoa taimista, joten se kannattaa ottaa ehdottomasti talteen myöhempää taimierän tietojen tarkastusta varten.

Tarkemmat ohjeet taimen käyttöalueen tarkistamiseen.

Taimen toimitukseen kulunut aika. Taimen toimitukseen kulunut aika taimitarhalta istutukseen kannattaa pitää mahdollisimman lyhyenä. Taimien kuljetuksen ja varastoinnin yhteydessä hoitamattomana olevat taimet voivat pilaantua ajankohdasta riippuen hyvinkin nopeasti. Taimietiketissä kerrotaan päivä, jolloin taimet ovat lähteneet taimitarhalta. Pakkasvarastoiduilla taimilla se on pakkasvarastoinnin päättymispäivä, ja muilla, yleensä laatikkoon pakatuilla taimilla, pakkauspäivämäärä. Näistä selviää taimen toimitukseen kulunut aika taimitarhalta metsään. Toimituksen yhteydessä taimien aika hoitamattomana saa olla keväällä viileässä kelissä korkeintaan kaksi viikkoa ja kesällä lämpöisinä päivinä vain 2–4 päivää.

Taimet vastaanottavan metsätoimihenkilön on hyvä käydä taimierä tarkemmin läpi. Yksityiskohtainen taimierän dokumentointi turvaa taimien välittäjää tai toimittajaa, jos taimikossa sattuu suurempi tuho uudistamisen jälkeen. Lisäksi taimierän laadun ja kunnon varmistaminen edesauttaa sitä, että metsänomistajalle toimitetaan varmasti sopiva taimierä ensi yrittämällä. Metsätoimihenkilön on hyvä tarkastaa ja dokumentoida seuraavat asiat:

 • Tarkastuspaikka ja -aika
 • Vastaanottopäivä
 • Taimien lähetyspäivämäärä
 • Taimimäärä
 • Puulaji
 • Taimituottaja ja taimierän numero (tämä auttaa selvittämään myöhemmin asioita taimituottajan kanssa)
 • Pakkausmerkinnät: ovatko kunnossa ja ovatko pakkaukset ehjiä
 • Taimien alkuperä: onko istutusalueelle soveltuva
 • Taimien koko- ja laatu: täyttyvätkö sovitut kriteerit
 • Taimien kunto: Ks. tarkemmat ohjeet täältä
 • Taimet kehitysvaiheeltaan istutusajankohtaan sopivia
 • Pakkasvarastoidut taimet (varastoinnin päättymispäivä selviää taimietiketistä)
  • mänty: varastointi päättynyt kesäkuun ensimmäisellä viikolla
  • kuusi: ennen kesäkuun puoliväliä
  • pikkukoivu: ennen kesäkuun puoliväliä
  • isot koivut: toukokuun lopulla
 • Paakkutaimien juuret sitovat kunnolla juuripaakun, mutta eivät ole kasvaneet voimakkaasti ulos paakusta tai yhteen
 • Taimien pituus suhteessa kasvatustiheyteen ja juuripaakun kokoon oikea (vrt. pakkausmerkinnät)
 • Taimien toimittajan/tuottajan kanssa sovitus asiat täyttyvät
 • Taimet käsitelty tukkimiehentäitä vastaan
 • Heinäkuun lopun jälkeen taimet lyhytpäiväkäsitelty
 • Muut sovitut asiat

Tässä yksi taimien vastaanottotarkastuslomake -esimerkki. Lomakemalleja on esitetty mm. alla mainituissa kirjoissa.

 

Jatka sivulle Taimen kunto.

Siirry Metsänhoitotiedon pääsivulle.


Luoranen, J. & Kiljunen, N. 2006. Kuusen paakkutaimien viljelyopas. Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen yksikkö. Gummerus kirjapaino Oy. 108 s.

Luoranen, J., Saksa, T. & Uotila, K. 2012. Metsänuudistaminen. Metsäkustannus Oy. Kariston kirjapaino Oy, Hämeenlinna. 150 s.