Maanmuokkaus – mätästys, äestys & laikutus 
Karri Uotila, Jaana Luoranen & Timo Saksa

Maanmuokkaus on yksi keskeisimpiä toimenpiteitä uudistamishakkuun jälkeisen uuden puusukupolven kasvattamisessa. Maanmuokkaus luo siemenille hyvät itämisolosuhteet ja turvaa taimien alkukehityksen. Maanmuokkaus on tuiki tarpeellinen niin luontaisessa uudistamisessa, kylvössä kuin istutuksessa.

Laikkumätästys on nykyisin yleisin maanmuokkausmenetelmä istutuskohteilla. Kuva Karri Uotila.

Maanpintaa rikotaan muokkauksessa mahdollisimman vähän, ainoastaan sen verran, että muokkaus turvaa taimikon hyvän kasvuun lähdön. Näin minimoidaan ympäristöriskit ja taimikon kehitykselle haitallisen vesakon kasvu.

Yleisesti käytettävät muokkausmenetelmät ovat mätästys (laikku-, kääntö-, oja- ja naveromätäs), äestys ja laikutus. Oikean muokkausmentelmän valintaan vaikuttavat uudistettava puulaji, uudistamistapa ja kasvupaikka.

Muokkaamattomassa maassa taimet ovat erittäin alttiita tukkimiehentäituhoille. Tämän muokkaamattomaan maahan istutetun taimen tukkimiehentäi on järsinyt tyveltä ympäri neljän viikon sisällä istutuksesta. Taimi on kuollut vahinkoihin. Maanmuokkaus suojaa taimea tehokkaasti. Kivennäismaapintaisessa muokkausjäljessä sadevesi roiskii muokkausjäljestä hiekkaa taimen ympärille, eikä hiekalla kuorrutettu taimi enää maistu tukkimiehentäille. Kuva Karri Uotila.

Jatka muokkausmenetelmiin, tai palaa metsänhoitotiedon pääsivulle.