Varastoinnin kesto

Välivarastolla taimia ei voida varastoida kovin pitkiä aikoja. Varastointiaika riippuu pakkaustavasta, kasvukauden vaiheesta sekä taimien kehitysvaiheesta ja ilman lämpötilasta. Lepotilaisia taimia voidaan varastoida pidempään kuin kasvavia. Avopakkauksissa taimia voidaan myös varastoida pidempään kuin suljetuissa pakkauksissa olevia. Viileällä säällä varastointiaika voi myös olla pidempi kuin lämpimässä. Alla olevaan taulukkoon on koottu suosituksia havupuun taimien varastointiajoista kasvukauden eri ajankohtina ja erilaisilla pakkaustavoilla.

Kun taimet on pakattu umpinaisiin pakkauksiin, on ilmanvaihto pakkauksissa varmistettava esim. kädensija-aukot avaamalla välittömästi, kun ne saapuvat taimien vastaanottajalle. Keväällä, kun taimet ovat vielä lepotilaisia tai syksyllä kasvunpäättymisen jälkeen, taimet voivat olla suljetussa pakkauksessa 2–3 päivää. Kesä-elokuussa taimet voivat olla suljetuissa pakkauksissa tai muuten pimeässä vain päivän..

Suljeltussa pakkauksessa kosteus pysyy korkeana lisäten harmaahomeen riskiä (ks. taimien kunto). Kasvussa olevat taimet tarvitsevat valoa yhteyttämiseen ajankohdasta riippumatta. Vaikka taimet eivät syksyllä enää pituutta kasvakaan, jatkuu läpimitan ja juurten kasvu. Taimet myös karaistuvat kestämään talvipakkasia. Kaikki nämä taimen prosessit tarvitsevat yhteyttämistuotteita, siis valoa!

Taulukko. Havupuun taimien varastointiaika vuorokausina taimitarhalta istutukseen. Aika riippuu kasvukauden ajankohdasta, varastointiajan lämpötilasta ja pakkaustavasta. Siniset luvut ovat lepotilaisille ja vihreät kasvussa/karaistumisvaiheessa oleville taimille.

 

Jatka sivulle Pakkasvarastoitujen taimien sulatusohjeet.

Siirry Metsänhoitotiedon pääsivulle.


Lähteet:

Luoranen, J., Saksa, T. & Uotila, K. 2012. Metsänuudistaminen. Metsäkustannus Oy. Kariston kirjapaino Oy, Hämeenlinna. 150 s.

Luoranen, J. 2016. Taimien varastoiminen kesällä ja alkusyksyllä umpinaisessa laatikossa heikentää taimien elinvoimaisuutta. Taimiuutiset 3/2016. Ss. 19