Istutus äesvakoon

Äestystä käytetään männyn uudistamisessa. Äesvaossa taimet istutetaan 1,7–2 m välein riippuen tavoitetiheydestä (ks. suositellut istutustiheydet), äesvakojen välimatkasta ja ajolinjojen välistä. Äesjälkeen taimet istutetaan 2–3 cm syvyyteen. Äestystä käytetään vain kangasmaan kohteilla, joiden maalaji on karkeaa tai keskikarkeaa ja vesiolot ovat kunnossa.

Äestyksessä maan pinnalta on poistettu humuskerros ja paljastettu kivennäismaan pinta. Taimi istutetaan keskelle äesvakoa 2–3 cm syvyyteen, vähintään 10 cm päähän vaon reunasta.

Jatka Istutus laikkuun,

tai palaa Metsänhoitotiedon pääsivulle.