Istutus laikkuun

Huom. Laikutusta ei tule sotkea laikkumätästykseen, jossa laikun sijaan istutetaan mättääseen.

Laikutus on hyvin vettä läpäisevien tai erittäin kivisten kohteiden muokkausmenetelmä. Laikkuihin istutetaan pääasiassa männyn taimia (ks. istutustiheys). Joskus hyvin kivisillä rehevillä kohteilla, joilla muun maanmuokkauksen tekeminen on vaikeaa, voidaan laikkuun istuttaa kuusia. Yhteen laikkuun istutetaan yksi taimi. Se pyritään istuttamaan mahdollisimman keskelle laikkua. Taimen etäisyys lähimpään humusreunaan tai muokkaamattomaan maahan pitää olla vähintään 10 cm tukkimiehentäin tuhojen vähentämiseksi. Laikuissa taimi istutetaan noin 2–3 cm syvyyteen.

Laikutusta käytetään yleensä kuivahkon ja kuivan kankaan uudistamiskohteilla, joilla maalaji on keskikarkeaa tai karkeaa, ja niiden vesiolosuhteet ovat kunnossa.

Yhteen laikkuun istutetaan yksi taimi, mahdollisimman keskelle laikkua. Taimi istutetaan 2–3 cm syvyyteen.

 

Jatka Istutustiheydet,

tai palaa Metsänhoitotiedon pääsivulle.