Syysistutus

Syysistutuksella ymmärretään tässä istutuksia, jotka tehdään elokuun puolivälistä syyskuun lopulle, Eteläisessä Suomessa joskus jopa lokakuulle saakka. Syksyllä istutetut taimet juurtuvat vain vähän tai eivät ennätä juurtua lainkaan ennen talvea. Silti syysistutukset onnistuvat, kun puulaji ja kasvupaikka valitaan oikein sekä muokkaus- ja istutustyö tehdään kunnolla.

Kuusen paakkutaimet soveltuvat parhaiten syysistutuksiin. Männyn taimilla on havaittu selvästi enemmän tuhoja syysistutuskohteissa kuin kuusella. Koivun syysistutuksilta kokemuksia on vielä vähän. Heikomman juurtumisen takia syysistutettujen taimien kasvu on ensimmäisinä vuosina hitaampaa kuin kesäistutettujen. Nykyisin yleistyneet nk. pikkukoivut soveltunevat syysistutuksiin kuusen tapaan.

Taimien istutusajankohdat syksyllä. Vaaleammalla rasteroinnilla on merkitty ajankohdat, joissa istuttaminen onnistuu vain suotuisissa sääolosuhteissa.

Syysistutuksiin soveltuvat periaatteessa samat taimet, joita voidaan istuttaa myös seuraavana keväänä. Tärkeintä on, että taimet ovat oikean kokoisia käytettyyn kasvatustiheyteen ja paakun tilavuuteen nähden (ks. Taimityypit ja niiden koko).

Etenkin hallanaroille paikoille kannattaa elokuussa ja syyskuun alussa istuttaa lyhytpäivä- (LP) käsiteltyjä kuusen taimia. LP-käsiteltyjen taimien pituuskasvu on pysäytetty normaalia aiemmin lyhentämällä päivän pituutta keinotekoisesti. Käsittelyn vaikutuksesta taimien karaistuminen on aikaistunut ja taimet kestävät syyshalloja paremmin.

Syysistutuksissa tulee välttää hienojakoisimpia ja karkearakeisimpia istutuskohteita. Hienojakoisilla kohteilla vastaistutettujen juurtumattomien taimien roustetuhojen riski syksyn ja kevään aikana on suuri. Rouste on pintaroutaa. Maan toistuva jäätyminen ja sulaminen nostaa juurtumattomien taimien juuripaakkuja helposti maan pinnalle ja katkaisee taimien vedensaannin. Riski on suurempi pienillä paakuilla. Rousteen vaikutuksia voi vähentää istuttamalla taimet syvempään (ks. Istutusohjeet). Karkeat maat pidättävät vettä heikosti, joten niillä kuivuus etenkin keväisin voi koitua syksyllä istutettujen, huonosti juurtuneiden taimien kohtaloksi.

Syysistutuksessa, kuten muissakin istutuksissa, on muistettava huolehtia taimista ennen istutusta. Tarkemmin taimien varastointiajoista eri istutusajankohtina löytyy kohdasta Taimihuolto/Varastoinnin kesto.

Syksyllä sää on usein vielä varsin lämmintä ja aurinkoista, jolloin taimien haihdunta voi olla runsasta. Vielä lokakuussakin taimet voivat aurinkoisessa ja tuulisessa olosuhteessa kuivua nopeasti. Taimien kastelusta on siis muistettava huolehtia myös syysistutuksissa.

 

Jatka sivulle Koneistutus.

Sirry Metsänhoitotiedon pääsivulle.