Istutus mättääseen

Mättäisiin istutetaan kaikkia puulajeja (ks. Istutustiheydet), mutta suositeltavin se on kuusen ja koivun paakkutaimille. Myös muiden lehtipuiden ja lehtikuusen taimia voidaan istuttaa mättäisiin.

Mätästyksessä mätästyypistä riippumatta jokaiseen mättääseen on tarkoitus istuttaa vain yksi taimi (ks. mätästyypit). Taimi pyritään istuttamaan mahdollisimman keskelle mätästä. Taimen etäisyys lähimpään humusreunaan tai muokkaamattomaan maahan pitää olla vähintään 10 cm tukkimiehentäin tuhojen vähentämiseksi.

Mättäässä kuusen ja koivun taimi istutetaan syvään, mieluiten vähintään 6 cm syvyyteen. Syvyys tarkoittaa paakun etäisyyttä mättään pinnasta paakun yläreunaan, eli kohtaan, josta taimen verso on lähtenyt kasvamaan. Taimen versosta on jäätävä maanpinnan yläpuolelle kuitenkin vähintään puolet taimen myöhemmän hyvän kehityksen takaamiseksi.

Syväistutuksessa taimi saadaan mättään keskellä olevaan humuskerrokseen, jolloin taimen veden ja ravinteiden saanti on paremmin turvattu kuin istutettaessa taimi pelkkään mättään pinnalla olevaan kivennäismaahan. Syvään istutetut taimet kasvavat myöhempinä vuosina paremmin kuin pinnempaan istutetut.

Mätästystä käytetään yleensä uudistamiskohteilla, joilla vettä voi seistä painanteissa kosteina ajanjaksoina. Mätästyskohteella mättään viereisissä laikuissa kasvavat taimet kuolevat usein vedenvaivaamana hapenpuutteeseen, eikä mätästysalueen laikkuihin tule siksi istuttaa taimia.

Jatka Istutus äesvakoon,

tai palaa Metsänhoitotiedon pääsivulle.