Istutusajankohdat ja kohdevalinta

Taimia voidaan istuttaa koko sulanmaan ajan. Keväällä, kesällä ja syksyllä istutetaan kuhunkin ajankohtaan soveltuvaa puulajia ja taimimateriaalia. Eli kevätistutuksille kasvatettu taimi ei sovellu enää kesäistutuksille eikä syysistutuksille.

Kevään ja alkukesän istutuskausi jatkuu lumen ja roudan sulamisesta noin juhannukseen. Sen jälkeen alkaa kesäistutusten kausi. Juurten kasvun hidastuessa elokuun lopulla syyskuussa alkaa syysistutus. Eri ajankohtina on hyvä myös huomioida joitakin uudistusalojen ominaisuuksiin liittyviä tekijöitä.

Keväällä voidaan istuttaa kaikenlaisia kohteita. Keväällä tärkeintä on viljellä kukin puulaji sille parhaiten soveltuvilla kasvupaikoilla. Kuva Jaana Luoranen.

Jos istutuskohteita on paljon, niin kevätistutuksille kannattaa keskittää erityisesti hienojakoiset, roustealttiit maat. Keväällä istutetut taimet ehtivät juurtua kunnolla, jolloin ne kestävät jo jonkin verran roustetta syksyllä ja seuraavana keväänä. Hienojakoiset maat ja turvemaat sulavat hitaasti keväällä, joten ennen istuttamista on hyvä varmistaa, että routa on sulanut. Syysistutuksia on vältettävä sekä hienojakoisilla että turvemailla. Myöskään kesäistutukseen hienojakoiset maat eivät sovellu, sillä ne kovettuvat kuivuessaan vaikeuttaen istuttamista.

Kesä- ja syysistutuksiin soveltuvat parhaiten keskikarkeat maat. Kuivuudelle herkkien, karkeiden maiden istuttaminen on riskialtista kuivina jaksoina.

Hallanarimmille kasvupaikoille turvallisin istutusajankohta on toukokuun lopulla kesäkuun alussa. Taimimateriaalina kannattaa käyttää pakkasvarastoituja taimia, jotka ovat lepotilaisia istutushetkellä ja siten turvassa vielä kesäkuun alun halloilta.

Paakkutaimien istutusajankohtasuositukset eri kasvupaikoille. Vihreällä on suositellut, muilla värillä kuvataan erilaisia riskitekijöitä. Punainen kuvaa routivia maita; oranssilla kuvataan kohteita, joilla roustetuhojen ja keltaisella kuivuustuhojen esiintymistodennäköisyys on suuri. Mitä voimakkaampi väri, sitä sopivampi istutusajankohta tai sitä suurempi on tuhoriski. Kuva on esitetty alun perin Kuusen paakkutaimien viljelyoppaassa (Luoranen ja Kiljunen 2006).

 

Jatka sivulle Istutus keväällä ja alkukesällä.

Siirry Metsänhoitotiedon pääsivulle.


Lisätietoa esim.

Luoranen, J. & Kiljunen N. 2006. Kuusen paakkutaimien viljelyopas. Metsäntutkimuslaitos. 108 s.