Istutustiheydet

Istutustiheys määräytyy kasvupaikan ja puulajin mukaan. Kaikkia maanmuokkausmenetelmiä käytettäessä pyritään suositeltuihin tiheyksiin. Ennen istutustyön aloittamista on hyvä varmistaa toimeksiantajalta, millaiseen tiheyteen taimet halutaan istuttaa.

Alla olevaan taulukkoon on koottu suositellut istutustiheydet kasvupaikkatyypeittäin. Taulukossa on mainittu vain kivennäismaan kasvupaikat, mutta samoja tiheyksiä suositellaan myös vastaavan ravinteisuustason turvemaiden kasvupaikkatyypeille. Kuivahkolla kankaalla ja sitä karummilla kasvupaikoilla kylvö ja luontainen uudistaminen ovat istutusta edullisempia uudistamismenetelmiä.

Puulaji Lehto ja lehtomainen kangas Tuore kangas Kuivahko kangas
Mänty 2 000–2 500 2 000–2 500
Kuusi 2 000–2 200 1 800–2 000
Rauduskoivu 1 600–1 800 1 600–1 800
Siperian lehtikuusi 1 300–1 800 1 300–1 800
Hybridihaapa 1 000–1 200 1 000–1 200

Jatka Istutusajankohdat ja kohdevalinta,

tai palaa Metsänhoitotiedon pääsivulle.