Kääntömätästys

Kääntömätästys sopii keskikarkeille kangasmaille ja turvemaille, joiden vesitalous on kunnossa. Sitä käytetään pääosin kuuselle uudistettavilla kohteilla, mutta se sopii myös koivulle ja männylle.

Kääntömätästyksessä maa muokataan mahdollisimman hellävaroen ja vähän maan pintaa rikkomalla. Kivennäismaa siirretään tai käännetään humuksen alta samaan kohtaan humuksen päälle. Näin  vältytään mätästykselle tyypillisiltä montuilta mättään vieressä. Kuva Karri Uotila.

Kääntömätästyksessä muokkaus tehdään kaivinkoneen kauhalla. Kauhalla otetaan maata, joka pudotetaan kääntäen samaan kuoppaan josta se on otettu. Kangasmailla mättään päälle jää yhtenäinen kivennäismaakerros ja sen alla on yksinkertainen humuskerros. Turvemailla elävä sammalkasvusto ja kangashumus jäävät mättään pohjalle ja pintaan tulee osittain maatumatonta turvetta.

Kivennäismaan kääntömättäässä pinnalla on yhtenäinen 5–10 cm paksu kivennäismaakerros ja pohjalla karike- ja humuskerros. Taimi istutetaan mättääseen niin, että sen juuripaakku ylettyy pohjalla olevaan humuskerrokseen (ks. istutusohjeet mättääseen).

Mättään leveys on 50–60 cm ja pituus 60–80 cm. Heti muokkauksen jälkeen kääntömätäs on noin 5 cm koholla, mutta se madaltuu ensimmäisen talven aikana. Kääntömätästyksessä taimikon perustamistiheys määräytyy jo muokkausvaiheessa. Jokaista istutettavaa tainta kohti olisi oltava yksi mätäs. Kuuselle sopiva tiheys on 1800–2200 mätästä hehtaarille, koivulle noin 1600.

Kääntömätästyksessä muokataan vain istutettavalle taimelle tarpeellinen mätäspinta.  Maasto säilyy helppokulkuisena ja raivattavan lehtipuuston määrä on yleensä melko vähäistä. Lehtipuusto itää hyvin lähinnä vain pienialaisilla kivennäismaapinnoilla. Kuvat Karri Uotila.

Jatka sivulle Oja- ja naveromätästys.

Palaa Metsänhoitotiedon pääsivulle.


Lisätietoja:

Luoranen, J., Saksa, T., Finér, L & Tamminen, P. 2007. Metsämaan muokkausopas. Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen yksikkö. Gummerus kirjapaino Oy. 75 s.

Luoranen, J., Saksa, T. & Uotila, K. 2012. Metsänuudistaminen. Metsäkustannus Oy. Kariston kirjapaino Oy, Hämeenlinna. 150 s.