Visiossamme Itä-Suomi tarjoaa maailman parhaat metsiköt biotalouden puunhankintaan, ja on houkutteleva alue puuhun pohjautuvan biotalouden uusille investoinneille.

 

Kehityshyppy metsänhoitoon -hanke

Kehityshyppy metsänhoitoon -hanke oli Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama 2,5-vuotinen (1.4.2016–30.9.2018) kehityshanke. Hankkeen tavoitteena oli parantaa metsänhoitotöiden tuottavuutta ja laadun hallintaa Itä-Suomessa. Tämän päivän metsänuudistamis- ja taimikonhoitotöiden laatu on avainasemassa, kun arvioidaan puubiomassavarojen kestävyyttä ja biotalouden kilpailukykyä lähitulevaisuudessa.

Hankkeessa kehitettiin metsänomistajien ja metsänhoitopalveluita tuottavien toimijoiden metsänuudistamisen ja taimikonhoidon osaamista. Metsänhoidon kehityskohteina olivat maanmuokkauksen sekä taimihuollon ja istutuksen laadun hallinta, taimikonhoitotöiden ajoitus sekä koneellisen metsänhoidon innovaatioiden käyttöön otto. Hanke toteutettiin Luonnonvarakeskuksen organisoimana kuuden Itä-Suomessa metsänhoitolalla toimivan hankekumppanin kanssa.

 

Hankekumppanit

Mhy Etelä-Savo logo-metsanomistajat_pysty

Metsänhoito yhdistys Etelä-Savo tarjoaa metsänomistajille puukaupan, metsänhoidon ja metsäomaisuuden hallinnan palveluita Hirvensalmen, Joutsan, Juvan, Sulkavan, Pertunmaan, Punkaharju ja Rantasalmen kuntien sekä Mikkelin ja Savonlinnan kaupunkien alueilla. Yksityismetsien pinta-ala yhdistyksen toimialueella on 475 000 ha ja yhdistyksen jäsenmäärä on 10 100.

 

Mhy Kangasniemi-Pieksämäkilogo-metsanomistajat_pysty (yhdistynyt Mhy Etelä-Savoon vuonna 2022)

Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäki tarjoaa jäsenilleen puukauppa- ja metsänhoitopalveluita sekä neuvontaa ja koulutusta. Yhdistyksen tärkein tehtävä on metsänomistajien paikallinen neuvonta puukaupoissa. Yksityismetsien pinta-ala yhdistyksen alueella on 159 000 ha ja jäseniä yhdistyksellä on 3 100.

 

Mhy Pohjois-Karjalalogo-metsanomistajat_pysty

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala kattaa koko maakunnan sekä Uukuniemen alueen Etelä-Karjalassa. Palvelemme metsänomistajia paikallisesti ja asiakaslähtöisesti viidenkymmenen metsäalan ammattilaisen voimin yhdistyksen koko toimialueella. Autamme Sinua hoitamaan sekä käyttämään metsiäsi omien tavoitteiden ja periaatteiden mukaan. Yksityismetsien pinta-ala yhdistyksen alueella on 700 000 ha ja jäsenmäärä on 14 000.

 

Mhy Pohjois-Savologo-metsanomistajat_pysty

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo tarjoaa jäsenilleen kokonaisvaltaisia metsäluonnon hoidon ja käytön palveluja kaikissa metsällisissä kysymyksissä. Yhdistys toimii keskiosassa Pohjois-Savon maakuntaa. Yksityismetsien pinta-ala yhdistyksen alueella on 324 000 ha ja jäseniä yhdistyksellä on 9 300.

 

Mhy Savottalogo-metsanomistajat_pysty

Metsänhoitoyhdistys Savotta tarjoaa metsänomistajille kaiken kattavat palvelut metsien hoidosta, käytöstä ja metsäomaisuuden hallinnasta. Savotta toimii Pohjois-Savon maakunnan pohjois-osissa Sonkajärven, Vieremän, Lapinlahden, Varpaisjärven, Pielaveden, Juankosken, Kaavin sekä Nilsiän ja vuoden 2017 alusta lähtien myös Kiuruveden alueella. Fuusioidun yhdistyksen yksityismetsien pinta-ala on 400 000 hehtaaria ja jäsenmäärä 9 500 (vuosi 2017).

 

Tornator OyjTornator

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Yhtiön metsäomaisuuden arvo on noin 1,2 miljardia euroa. Metsämaata on yhteensä 650 000 ha, josta 580 000 ha on Suomessa. Pääosa Tornatorin Suomen metsistä sijaitsee Itä-Suomessa. Konsernissa työskentelee yli 200 henkilöä, joiden lisäksi yhtiö työllistää urakoitsijoita ja sopimusyrittäjiä pääosin erilaisiin metsänhoidon tehtäviin noin 700 henkilötyövuoden verran.