Varhaishoito

Pintakasvillisuus varjostaa taimia ja kilpailee vedestä ja ravinteista tiheän juuristonsa kautta. Talvella korkea pintakasvillisuus kaatuu taimien päälle ja yhdessä lumipeitteen kanssa aiheuttaa mekaanisia vaurioita taimille. Pintakasvillisuutta torjutaan mekaanisesti niittämällä ja polkemalla. Kemiallinen torjunta lehtivaikutteisilla herbisideillä tehdään kesällä, kun pintakasvillisuus on hyvässä kasvussa. Jos havupuiden vuosikasvaimet eivät ole vielä puutuneet, taimet on suojattava torjunta-aineelta, ettei uusi kasvu vaurioidu.

Heinä on painanut kuusen taimea talvella alleen useampana vuonna. Tämä taimi on sinnitellyt hengissä, mutta sen tyvi on vääntynyt mutkalle ja kasvu hidastunut huomattavasti taustalla näkyviin vapaampina kasvaneisiin taimiin verrattuna. Kuva Karri Uotila.

Uudistamistulos ei aina ole täydellinen. Täydennysistutus on suositeltavaa, jos kasvatuskelpoisia taimia on havupuutaimikoissa alle 1 500 kpl/ha (Pohjois-Suomessa 1 200 kpl/ha) ja lehtipuutaimikoissa 1 100 kpl/ha. Istutustaimikko täydennetään viljelytiheyteen kookkailla taimilla viimeistään kolmantena vuonna viljelystä. Kylvö- ja luontaisesti uudistetut alat täydennetään istuttamalla viimeistään 3–4-vuotiaana. Jos taimikon tiheys on jäänyt alle 500–600 kpl/ha, uudistusala kannattaa viljellä kokonaan uudelleen.

 

Jatka sivulle Varhaisperkaus.

Siirry Metsänhoitotiedon pääsivulle.