Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova

Uuden metsälain 2. käsittely pidetään marraskuun 1. päivä. Kolmas käsittely voidaan pitää hyvin pian toisen käsittelyn jälkeen. Sen jälkeen presidetin pitää vahvistaa laki.

Laki muuttaa metsien hallinnan kokonaan. Lesnitsestvoista tulee metsien hallinnan alin taso ja leshozeista tehdään valtionyrityksia vuoden 2008 alusta.

Laki astunee voimaan joko 1.1.2007, 1.6.2007 tai 1.1.2008.

Lue muistio

Metsälakiesitys (venäjänk.)

Metsälain voimaantulo (venäjänk.)