Putin otti jälleen kerran voimakkaasti kantaa puunvientiin vastatessaan kansalaisten esittämiin kysymyksiin ”Presidentin suora linja” -televisio-ohjelmassa. Presidentti ilmoitti olevansa tyytymätön metsäalan tilanteeseen, johon hän puuttui jo yli viisi vuotta sitten antaessaan hallitukselle tehtävän korjata tilanne. Aikaansaadut muutokset ovat pieniä ja merkityksettömiä. Nyt tarvitaan toimintaa ja tilanteen korjaamiseksi on kaksi keinoa: On nostettava raakapuun vientitulleja ja samanaikaisesti turvattava puunjalostuslaitteiden tuonti Venäjälle. Samalla Putin lähetti viestin venäläisille yrityksille: Raakapuun edullisten vientitullien lobbaamista ei pidä jatkaa. Putin odottaa hallituksen esittävän hänelle vuoden loppuun mennessä suunnitelman raakapuun vientitullien nostamisesta kolmen vuoden ajalla.

Pääministeri Fradkov kiinnitti hallituksen kokouksessa huomiota presidentin hallitukselle antamaan kritiikkiin metsäalan osalta ja haastoi ministerit tositoimiin. Pääministeri kuvasi tilannetta täydelliseksi avuttomuudeksi, tulosten puuttuminen kertoo ministeriöiden ja virastojen huonosta työstä.

Talouskehitysministeriön ulkomaankaupan säätelystä vastaavan osaston edustaja Gudin toteaa Prime-Tassin haastattelussa, että hallituksen käskystä talouskehitysministeriössä on jo valmisteltu suunnitelma raakapuun vientitullien nostamisen aikataulusta. Parhaillaan suunnitelma on kommentoitavana eri virastoissa.

Johtavan karjalaisen puunkorjuuyrityksen Karellespromin pääjohtajan Bobkon mukaan suunnitellut vientitullien nostot saavat toteutuessaan Karjalan korjuuyritykset perikatoon, kirjoittaa uutistoimisto Regnum. Suuri osa Karjalan korjuuyrityksistähän on suuntautunut vientiin. Jos hallitus tekee päätöksen nostaa vientitullit 1.7.2008 mennessä vähintään 14 euroon, niin korjuuyrityksemme ovat mennyttä, toteaa Bobko. Hänen mielestä tulisi käyttää vähemmän jyrkkiä keinoja kotimaan jalostuksen kehittämiseksi.

Lähteet: Kremlin www-sivut: TV-ohjelman stenografia, hallituksen www-sivut, uutistoimisto Regnum