Sanomalehti Karjalainen julkaisi Metlan kansainvälisen metsätalouden professorin Timo Karjalaisen haastattelun, jossa linjataan tieteenalan toimintaa. Professuuri perustettiin Metlan Joensuun yksikköön neljä vuotta sitten ja sen painoalana ovat siirtymätalousmaat, erityisesti Venäjä. Kansainvälisen metsätalouden ryhmässä on 6-10 tutkijaa, joista vakituisia on neljä. Venäjällä ryhmä tutkii mm. metsävarojen käyttöä, puunhankintaa, puukauppaa, investointeja ja bioenergian käyttömahdollisuuksia. Myös Idän metsätieto-internetpalvelu on ryhmän ylläpitämä.

Tärkeimpänä viestinä Karjalainen muistuttaa Venäjään liittyvistä positiivisista mahdollisuuksista. Naapurissa on valtava markkina, kiinnostava kumppani ja investointikohde. Venäjän merkitystä pitäisi nostaa enemmän esille vastapainoksi Kiinan, Etelä-Amerikan ja Aasian kehittyville markkinoille.

Professori Karjalainen toteaa, että Metlan periaatteena on puolueettoman tiedon tuottaminen, joten minkään osapuolen erityiset intressit eivät voi olla lähtökohtana. Venäjän metsätalouden ongelmat eivät voi ratketa nopeasti mm. metsäpoliittisen strategian puuttumisen vuoksi. Monet kysymykset kulminoituvat käsittelyssä olevaan uuteen metsälakiin. Toimijoiden roolit ovat edelleen selkeytymättä ja metsänkäsittelyn ohjeet ja investointimahdollisuudet täsmentymättä. Suuria investointeja Venäjälle estää epävarmuus raaka-aineen saannista.

Viime aikoina otsikoissa olleisiin laittomiin hakkuisiin liittyen Karjalainen toteaa, että ongelmat ovat suurimmat Venäjän Aasian puoleisissa osissa. Laittomien hakkuiden torjuminen on yksi Venäjän metsäviranomaisten painopisteistä, parhaimmat mahdollisuudet tilanteen korjaamiseksi on maan sisäisillä toimilla. Laittomuuden määrittelyyn tulisi kiinnittää huomiota, koska eri toimijat tulkitsevat käsitteen eri tavoin.

Lähde: Sanomalehti Karjalainen