Lokakuussa järjestetyn Kansainvälisen metsäfoorumin 2006 yhteydessä käsiteltiin myös uutta metsälakia, kirjoittaa uutistoimisto Rosbalt. Käsittelyä johti duuman luonnonvarain ja luonnonkäytön komitean puheenjohtaja Natalia Komarova, joka totesi toiseen käsittelyyn valmistellun metsälakiluonnoksen ja metsälain voimaantulolain olevan merkittäviä asiakirjoja metsäalan kriisin lopettamisen kannalta. Komarovan mukaan toiseen käsittelyyn menevä metsälakiluonnos poikkeaa oleellisesti aikaisemmasta versiosta. Tämän vuoden aikana on käsitelty 4 500 korjausehdotusta lakiluonnokseen.

Talousasioista vuokrasuhteet nousivat kokouksen pääteemaksi. Keskustelua käytiin mm. vuokrausehdoista ja aikaisemmin tehtyjen vuokrasopimusten kohtalosta. Tähän Komarovan viesti oli, että entisten vuokrasopimusten voimassaolo jatkuu sopimusajan loppuun saakka, mutta jatkossa metsiä vuokrataan vain metsähuutokauppojen tulosten mukaan.

Optimaalisena vuokra-aikana Venäjän duuma pitää 10 – 49 vuotta. Tuon jälkeen vuokrasopimusta voidaan tunnollisille vuokralaisille jatkaa ilman huutokauppaakin. Tähän on tosin sisällytetty joitakin ehtoja, mm. että metsäaluetta on vuokrattu vähintään 10 vuoden ajalla. Ilman huutokauppaa metsiä voidaan myös vuokrata investointisopimuksen perusteella.

Myös metsäalan oikeudellisen sääntelyn toimivallan jako federaation ja alueiden välillä herätti kiihkeää keskustelua. Komarovan mukaan lakiluonnoksessa lähdetään periaatteesta, jolla normivaltuudet delegoidaan pääosin federaation elimille. Varsinkin Venäjän metsätalousviraston työntekijät olivat tästä huolissaan, mutta kritiikkiä esittivät myös aluehallinnon edustajat.

Yksi uudelle metsälaille asetetuista tehtävistä on luoda suotuisat olosuhteet metsäalan investoinneille. Ilim Pulpin Dmitri Tshuikon mukaan tähän kysymykseen uusi metsälaki on tuomassa selvyyttä, mutta korjausehdotukset metsähuutokauppoihin osallistuvien tarkemmasta valikoinnista on kuitenkin jätetty pois.

Venäjän duuman metsäkomitean puheenjohtaja Vladimir Krupchak puolestaan sanoi lakiluonnoksen olevan vielä varsin keskeneräinen. Hänen mielestään ainakin kahta seikkaa on vielä hiottava: investointisopimuksia ja metsäpalstojen myöntämistä investointisopimusten nojalla ilman huutokauppoja. Lisäksi häntä huoletti vuokrasopimusten automaattinen jatkaminen. Lakiluonnoksen mukaan jatkettavissa ovat vain niiden tunnollisten vuokraajien sopimukset, jotka ovat olleet vuokrasuhteessa vähintään 10 vuotta. Mutta kuinka käy niille rehellisille vuokralaisille, jotka ovat 8 – 9 vuoden ajan tehneet metsätöitä ja sijoittaneet varojaan infrastruktuurin kehittämiseen. Krupchak kaipasi lakiluonnokseen tietoa metsähuutokauppojen lähtöhinnasta ja metsänkäyttäjien ennen lain voimaantuloa tekemien sijoitusten huomioimisesta. Lopuksi hän kiirehti lain hyväksymistä, koska metsäalan epämääräisyys on jatkunut jo liian pitkään.

Metsälain toinen käsittely ennustettiin useissa uutislähteissä pidettävän lokakuussa, mutta Duuman kokouslistalle sitä ei ole merkitty, joten se siirtynee ainakin marraskuulle.

Lähteet: Rosbalt, Yhtenäinen Venäjä -puolueen www-sivut, Duuman www-sivut