Karjalassa toimivista yrityksistä OOO Swedwood Karelia on ensimmäisenä saanut FSC-sertifikaatin metsänhoidolle ja puun alkuperäketjulle, tiedottaa luonnonsuojelujärjestö SPOK.

OOO Swedwood Karelia on nyt saanut valmiiksi vuosi sitten aloittamansa työn peruslähtökohdat. Tavoitteena on laatia järjestelmä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi hakkuissa ja vanhoissa metsissä. Korjatessaan puuta vuokra-alueillaan yritys säilyttää avainbiotoopit, Karjalan Punaiseen kirjaan vietyjen lajien elinympäristöt sekä harvinaiset ekosysteemit ja vanhat metsät.

Myöskin Segezhan sellu- ja paperitehdas ja OOO Ladenso ovat parhaillaan hakemassa sertifiointia.

Lähde: SPOK