International Paper ja Ilim Pulp ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta, tiedottaa International Paper. Kaavailtu yhtiö olisi Venäjän suurin metsäalan venäläis-ulkomaalainen yhteisyritys, omistusosuuden ollessa 50-50. Sopimus on tarkoitus saada viimeisteltyä ensi vuoden alkupuolella.

Suunnitelman mukaan International Paper hankkisi 50 % Ilim Holdingin osakkeista yhteisyrityksen muodostamiseksi, arvoltaan 1,3 miljardia dollaria. Yhteisyrityksen strategiaan kuuluu investointiohjelma, jossa sijoitetaan 1,2 miljardia dollaria neljään Ilim Holdingin tehtaaseen viiden vuoden aikana. Venäjän Euroopan puoleisessa osassa ja Siperiassa sijaitsevien sellu- ja paperitehtaiden vuosituotanto on 2,5 miljoonaa tonnia sellua, paperia ja pakkauksia. Investoinneilla modernisoidaan laitteistoja, nostetaan tuotantokapasiteettia 40 % ja mahdollistetaan uusien tuotteiden kehitys.

International Paperin Svetogorskin tehdas ei tule kuulumaan yhteisyritykseen, eikä myöskään Ilim Pulpin puutuotealan yritykset.

Lue koko tiedote (englannink.): International Paper