Vologdan alueen ja Botnian edustajat ovat sopineet sellutehtaan vaatiman esiselvityksen aloittamisesta Venäjällä, kerrotaan yrityksen tiedotteessa. Esiselvityksen aloittaminen on jatkoa Botnian Venäjä-strategiaan, joka tähtää metsäsektorin kehittämiseen Venäjän Euroopan puoleisessa maanosassa. Osapuolet keskustelivat sellutehdasinvestoinnin kannalta tärkeistä kehittämistoimenpiteistä lokakuussa. Kokouksessa päätettiin yhteisestä strategisesta toimikunnasta, jonka tehtävänä on selvittää sellutehdasinvestoinnin peruselementit ja esitutkimukseen kuuluvat työt.

Vologdassa jatketaan ja laajennetaan jo aloitettua kestävän metsänhoidon ja puunhankinnan kehittämistä. Tämä työ sisältää metsänhoidon, metsätiestön ja puunkorjuun kehittämisen. Botnian tarkoituksena on kehittää Venäjällä yhteistyötä muiden puunkorjuuyhtiöiden kanssa, jotta voitaisiin turvata selvityksen kohteena olevan sellutehtaan raaka-aineen saanti.

Lähde: Botnian tiedote