Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova

Venäjän metsien hallinnan organisaatio ja rahoitus muuttuu täydellisesti kun metsien hallinto siirtyy alueille vuoden 2007 alusta. Lakimuutoksen myötä kaikkien nykyisten metsätyöntekijöiden työpaikat ja palkkojen maksu muuttuu epävarmaksi. Muutoksen voimaantuloa yritetään lykätä tarvittavan asetuspohjan säätämiseksi.

Vaikka uutta metsälakia vastustetaan laajasti, on syntymässä konsensus sen hyväksymisestä vuoden 2006 aikana.

Viimeisen lakiehdotus on julkaistu 3.10. Metsälakiin tehdään kuitenkin vielä muutoksia ennen toista käsittelyä. Lakialoitetta käsitellään 20.10 parlamentin kuuntelussa, jossa todennäköisesti päätetään lähettää laki toiseen käsittelyyn. Lain odotetaan menevän Federaationeuvoston käsittelyyn 15.11. ja allekirjoitettavaksi 1.12.2006.

Myös uuden lain voimaantulosta keskustellaan. Tavoitteena on lykätä voimaantuloa joko 1.6.2007 tai 1.1.2008 saakka.

Uuden lain pääperiaatteet ovat pääosin samat kuin mitä on esitetty jo aiemminkin. Kun uusi laki tulee voimaan, kaikki aikaisemman lain aikana tehdyt metsänvuokraussopimukset tulee uusia. Tekeillä on myös erillinen laki investointisopimuksista, jonka odotetaan antavan etuuksia prioriteetti-investointien tekijälle.

Pietarin metsäfoorumin uutisia metsälaista 1410061

Roshupkinin teesejä 6 9 2006 FI

Girjajevin esitys FI

Roschupkinin esitys Irkutskissa FI

Roschupkinin esitys Irkutskissa RU

Roschupkinin esitys 11.10 Pietarissa RU

Roschupkinin teesit Baikalin talousfoorumissa RU