Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Ruokafaktasivusto-hankkeen suorittivat yhteistyössä Luonnonvarakeskus ja Elintarviketurvallisuusvirasto. Hankkeen puitteissa on kerätty tietoa 20 laitoksen 50 asiantuntijoilta. Alla olevaan listaan on koottu laitoksia ja aiheita, joiden kokoamiseen niiden asiantuntijat osallistuivat.

Laitos Ruokafaktasivuston sivut

Ruokavirasto

 

Viljan laatu

Siemenperunan tuotantoalue

Torjunta-ainejäämät

Kasvitautitilanne

Luomukeruualue

Eläinten tautitilanne

Lääkejäämät ja kielletyt aineet

Vierasaineet pyydetyssä kalassa

Salmonellatilanne

Vierasainejäämät

Antibioottien käyttö

Mikrobilääkeresistenssi

Hygieniaosaaminen

Viljan tuotantovolyymit

Viljan laatu

Rypsin ja rapsin tuotantovolyymit

Perunantuotannon volyymit

Typpi- ja fosforitaseet

Kasvinsuojeluaineiden käyttö

Maidontuotannon volyymit

Kananmunatuotannon volyymit

Lihantuotannon volyymit

Eläinten hyvinvointi ja terveys

Kalatalouden kestävyys

Vierasaineet pyydetyssä kalassa

Maaperän laatu

Vierasaineet pyydetyssä kalassa

Maaperän laatu

Veden laatu ja käyttö

Vierasaineet pyydetyssä kalassa

Veden laatu ja käyttö

Eläinten hyvinvointi ja terveys – Naudat

Eläinten hyvinvointi ja terveys – Siat

Luomukeruualue

Marjat

Marjat
Eläinten hyvinvointi ja terveys
Antibioottien käyttö
Maaperän laatu
Eläinten hyvinvointi ja terveys – Siat
Kalatalouden kestävyys
Kalatalouden kestävyys
Kalatalouden kestävyys
Eläinten hyvinvointi ja terveys – Broilerit
Siemenperunan tuotantoalue
Torjunta-ainejäämät
Tuontielintarvikkeiden torjunta-ainejäämät
Maaperän laatu
Ilmanlaatu

Yläreunan kuva: Wikipedia/Tomisti

Share This