Nykyiset faktatieto- ja tilastosivustot mm. Ruokaviraston (ent. Evira) sivuilla tai Luken tilastosivuilla esim. Indikaattorit alla keskittyvät suurimmaksi osaksi Suomen tilanteen kuvaamiseen.

Luke julkaisi ”Pellolta pöytään 2016 – Tilastoja elintarvikeketjusta” raportin, joka kokoaa yhteen Suomen elintarvikeketjun tilastoja elintarvike turvallisuuden näkökulmasta. Seuraava raportti ilmestyy vuoden 2020 lopussa, joka tulee olemaan katsauksen kahdeksas päivitys.

Ruokavirasto puolestaan julkaisi kattavan tilanneraportin elintarviketurvallisuudesta vuonna 2019 otsikolla ”Elintarviketurvallisuus Suomessa 2018”. Molemmat raportit ovat perusteellisia katsauksia Suomen tilanteesta.

Ruokatiedon oma Ruokafakta sivuston tilastokokoelma, vuosittainen Tietohaarukka esittää elintarviketuotannon eri vaiheet monipuolisten tilastojen avulla. Myös Tietohaarukka keskittyy suurimmaksi osaksi Suomen tilanteen esittämiseen.

On kuitenkin olennaista asettaa nämä tiedot kansainväliseen kontekstiin ja tarjota kansainvälistä vertailevaa tilastotietoa  Suomen vahvuuksien osoittamiseksi. Ruokafaktasivuston ensisijainen tavoite on luoda tämä puuttuva linkki tulevan markkinointi- ja viestintätyön tueksi.

 

 

 

 

Yläreunan kuva: Csaba Jansik

Share This