Kasvinsuojeluaineisiin kuuluvat (1) herbisidit, (2) insektisidit, (3) fungisidit, (4) molluskisidit, (5) kasvunsääteet sekä (6) muut aineet. Myynti tilastoidaan tehoaineiden painona, tonneissa. Vertailukelpoiset[1] luvut saadaan kun myyntivolyymit jaetaan käytössä olevalla maatalousmaalla (Utilised Agricultural Area, UAA). Suomessa[2] myytiin maatalouskäyttöön kolmanneksi vähiten kasvinsuojeluaineita hehtaaria kohti Euroopassa vuonna 2018.

Kasvinsuojeluaineiden myynti hehtaaria kohti

Lähde: omat laskelmat Eurostat:n kasvinsuojeluaineiden myyntitilastojen [aei_fm_salpest09], käytettävissä olevan maatalousmaan (UAA) tilastojen [apro_acs_a] sekä TUKES:n urean käyttötilaston pohjalta.

Kasvinsuojeluaineiden sisältämien tehoaineiden myynti maatalous- ja puutarhakäyttöön on vähentynyt 2010-luvulla huomattavasti. Vuonna 2015 määrä oli 1731 tonnia, mutta se laski tasaisesti pudoten 1256 tonniin vuoteen 2018 mennessä. Rikkakasvien torjuntaan tarkoitettujen aineiden määrä oli 982 tonnia ja myynnin osuus noin 78 % tehoaineiden kokonaismyynnistä. Eniten myyty tehoaine vuonna 2015 oli glyfosaatti (859 tn).

Metsätaloudessa käytettävien kasvinsuojeluaineiden myynti on kasvanut runsaan 10 vuoden aikana voimakkaasti. Vuonna 2003 metsätaloudessa käytettävien aineiden myynnin osuus oli alle prosentin luokkaa kun se vuonna 2018 oli noin 74 % kasvinsuojeluaineiden kokonaismyynnistä. Myynnin kasvun takana ovat olleet juurikäävän torjuntaan hyväksytyt ureavalmisteet, jotka tulivat markkinoille vuonna 2003. Urean myynti metsäsektorin käyttöön ylsi 3645 tonniin vuonna 2018.

 

Tietokantataulu


Kasvinsuojeluaineiden myynti maittain

 

Alaviitteet


[1] Vertailtavuutta heikentää jonkin verran se, että joissakin maissa tiettyjen kasvinsuojeluaineryhmien tilastot kuudesta pääryhmästä puuttuvat tai ovat luottamuksellisia. Kuitenkin näiden puuttuvien tietojen vaikutus EU-28 kokonaismyyntiin on 0,003%. Eurostat – Agri-environmental indicator – consumption of pesticides  Vuoden 2015 listan 8 kärkisijoilla olevista maista Norjaa lukuun ottamatta jokaisella puuttuu yhden-kolmen pääryhmän myyntiluvut saatavuusongelman tai luottamuksellisuuden takia. Nämä tiedonpuutteet koskevat volyymeiltaan pienimpiä kasvinviljelyaineryhmiä (4)-(6) Molluskisidit, Kasvunsääteet ja Muut kasvinviljelyaineet.  
[2] Eurostatin käytännön mukaan metsäsektorilla käytetty urea on vähennetty Suomen maatalouden käyttöluvuista. Katso tarkemmin Pesticide sales (aei_fm_salpest09) Metadata -> Finland _ kohta 12.

 

Yläreunan kuva: Pixabay

Share This