Tänä syksynä korjattiin 2,6 miljardin kilon viljasato. Sato on lähes 30 prosenttia pienempi kuin keskimääräinen viljasato viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yhtä pieni viljasato on viimeksi korjattu vuonna 1992 [1].

Suomen vuoden 2021 viljasato jäänee alle prosenttiin koko EU:n viljasadosta, joka Ison-Britannian lähdettyä EU:sta vuonna 2020 oli 286 miljardia kiloa. Komission viljasatoarvio[2] vuodelle 2021 oli 292 miljardia kiloa. Suurin viljantuottajamaa vuonna 2021 lienee edellisvuoden tapaan Ranska 67 miljardilla kilolla. Vuonna 2020 tuotti Saksa 43 miljardia kiloa ja Puola 35 miljardia kiloa. Niiden osalta ei ole vielä vuoden 2021 kokonaisviljasatotietoja.

Suomen vehnäsato vuonna 2021 ylsi noin 683 miljoonaan kiloon, mikä on karkeasti edellisvuoden tasoa. EU:n (27 maata) vehnäsato oli 2020 noin 127 miljardia kiloa. Vuoden 2021 osalta Komission vehnäsatoarvio[2] on 132 miljardia kiloa eli noin 4 % enemmän kuin vuonna 2020.  Suurin vehnäntuottajamaa oli vuonna 2021 Ranska 37 miljardilla kilolla ja Saksa 22 miljardilla kilolla. Puola oli kolmanneksi suurin tuottajamaat 12 miljardilla kilolla.

Vehnätuotanto Euroopassa

 

Rukiin sato Suomessa vuonna 2021 jäi 64 miljoonaan kiloon. Pudotus oli pieni edellisvuodesta, jolloin ruissato oli 68 miljoonaa kiloa. EU:ssa on kaksi suurta rukiin tuottajamaata Saksa ja Puola. Molemmat maat ovat perinteisesti tuottaneet yli 2 miljardia kiloa ruista. Rukiin vuoden 2021 kokonaissato EU:ssa yltää Komission ennusteen[3] mukaan 8 miljardiin kiloon, jolloin Suomen tuotanto olisi siitä 0,8 prosenttia.

 Ruistuotanto Euroopassa

 

Ohraa tuotetaan Suomessa viljoista eniten. Vuonna 2021 ohraa saatiin vain vähän yli miljardi kiloa, mikä on heikoin sato lähes 50 vuoteen[1]. EU:n (27 maata) yhteenlaskettu ohrasato oli vuonna 2021 yhteensä 53 miljardia kiloa eli Suomen ohrasato oli alle kaksi prosenttia koko määrästä. Suurimmat ohran tuottajat ovat Ranska 11,3 miljardilla kilolla, Saksa 10,5 miljardilla kilolla ja Espanja 9,4 miljardilla kilolla.

Ohratuotanto Euroopassa

 

Kauran sato Suomessa vuonna 2021 oli noin 783 miljoonaa kiloa. EU:n (27 maata) yhteenlaskettu kaurasato oli vuonna 2021 yhteensä 7,7 miljardia kiloa eli Suomen kaurasato on reilut 10 prosenttia koko määrästä. Suomi oli vuonna 2021 edellisvuoden tapaan kolmanneksi suurin kauran tuottajamaa Puolan ja Espanjan jälkeen. Saksan kauratuotanto on tasaisesti kasvanut viime vuosina ja vuonna 2021 oli lähes yhtä paljon kuin Suomen sato.

 Kauratuotanto Euroopassa

 

Tietokantataulut


Vehnän tuotantovolyymit Euroopan maissa

Rukiin tuotantovolyymit Euroopan maissa

Ohran tuotantovolyymit Euroopan maissa

Kauran tuotantovolyymit Euroopan maissa

Viitteet


[1] Luke 2021, Vuoden 2021 viljasato on 2000-luvun pienin, Linkki 
[2] EU Comission 2021a, Short term outlook, Arable crops, Autumn 2021, Linkki
[3] EU Commission 2021b, Short term outlook, Autumn 2021, Annex for EU-27, Linkki

Yläreunan kuva: Csaba Jansik

Share This