Vuonna 2017 meijerit vastaanottivat maatiloilta lehmänmaitoa 2 366 miljoonaa kiloa Suomessa.  Määrä väheni yhden prosentin edellisvuodesta. Vuoden 2017 tuotantomäärä on noin kolme prosenttia korkeampi kuin 10 vuotta sitten. EU:n (28 maata) vastaava maitomäärä oli 155 999 miljoonaa kiloa vuonna 2017. EU:n tuotanto kasvoi reilu kaksi prosenttia edellisvuodesta. Suomen maidontuotannon osuus EU:n tuotannosta oli vajaa kaksi prosenttia.

EU:n suurin lehmänmaidon tuottaja on Saksa, jonka osuus tuotannosta on noin viidennes (31 937 miljoonaa kiloa).  Toiseksi eniten tuotetaan Ranskassa (24 628 miljoonaa kiloa), mikä on 16 prosenttia EU:n maidontuotannosta. Seuraaviksi eniten maitoa tuotetaan Iso-Britanniassa (15 145 milj. kiloa), Alankomaissa (14 297 milj. kiloa), Italiassa 11 902 milj. kiloa) sekä Puolassa (11 647 milj. kiloa).

Maidontuotannon volyymit Euroopan maissa

 

Tietokantataulu


Meijerien vastaanottama maitomäärä maittain 

 

Yläreunan kuva: Csaba Jansik

Share This