Suomalainen elintarvikealan hygieniapassi on luotu edistämään elintarviketurvallisuutta

Työntekijöiden riittävä elintarvikehygieeninen osaaminen on EU:n lakisääteinen velvoite elintarvikealan yrityksille. Tämä hygieniaosaaminen on pystyttävä jollain tavalla myös osoittamaan, mistä syystä Suomi on luonut EU:n lainsäädännön pohjalta vuonna 2002 kansallisen hygieniaosaamisjärjestelmän, jossa elintarvikehygieenisen osaamisen tasoa arvioidaan erityisellä hygieniapassitestillä. Testin hyväksytysti suorittanut saa osaamisestaan hygieniapassin.

Suomessa tämä osaamisen osoittamisen velvoite hygieniapassilla on lakisääteinen ja koskee niitä elintarvikealan työntekijöitä, jotka käsittelevät työkseen helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita elintarvikehuoneistossa. Elintarvikealan toimija varmistaa tämän vaatimuksen toteutumisesta työntekijöidensä osalta osana omavalvontaansa. Elintarvikevalvontaviranomainen valvoo, että toimija on varmistanut asian ja pitänyt siitä kirjaa.

Hygieniapassitestissä arvioidaan osaamista ja tietoja seuraavien osa-alueiden osalta:

  1. Perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta (kontaminaatiosta)
  2. Ruokamyrkytykset, hygieeniset työtavat
  3. Henkilökohtainen hygienia
  4. Puhtaanapito
  5. Omavalvonta
  6. Lainsäädäntö, viranomaiset.

Hygieniapassijärjestelmä on ollut menestystarina ja saanut suuren suosion Suomessa. Hygieniapasseja on myönnetty Suomessa yli 1.400.000 kappaletta (noin 20% koko väestöstä), joka ylittää reilusti sen määrän jolta lainsäädäntö edellyttäisi työn vuoksi hygieniapassia. Monet elintarvikeyritykset ovat laajentaneet omatoimisesti hygieniapassivaatimuksen yrityksen sisällä koskemaan kaikkia elintarviketyöntekijöitä. Tämä kertoo suomalaisten vahvasta kiinnostuksesta puhtaaseen turvalliseen ruokaan ja on selkeä osoitus suomalaisten elintarviketyöntekijöiden vahvasta elintarvikehygieenisestä osaamisesta.

Yläreunan kuva: Pixabay

Share This