Rypsiä ja rapsia tuotettiin Suomessa vuonna 2021 yhteensä vain 41 miljoonaa kiloa. Se on alle 0,3 prosenttia EU:n (27 maata) rypsin ja rapsin noin 17 miljardin kilon kokonaistuotannosta. EU-tasolla tuotanto on lähes kokonaan syysrypsiä ja/tai -rapsia. Vain Baltian maissa ja pohjoismaissa on kevätrypsin ja/tai -rapsin tuotantoa. Vuonna 2021 eniten rypsiä ja rapsia tuottivat Saksa 3,5 miljardia kiloa, Ranska 3,3 miljardia kiloa ja Puola 3 miljardia kiloa.

Rypsin ja rapsin tuotanto Euroopassa

 

 

Tietokantataulu


Rypsin ja rapsin tuotantovolyymit Euroopan maissa

 

Yläreunan kuva: Aarno Isomäki

Share This