Lääkejäämät ja kielletyt aineet eläimissä ja eläinperäisissä tuotteissa

Lääkkeiden jäämiä ja tiettyjä muita aineita valvotaan eläinperäisissä tuotteissa EU direktiivin (96/23/EC) mukaisesti. Direktiivissä määritellään tuotantolukuihin perustuen kuinka paljon näytteitä on eri eläinlajeista tai tuotteista otettava ja mitä aineryhmiä niistä on tutkittava. Tuorein raportti EU:n tuloksista julkaistiin maaliskuussa 2020 vuoden 2018 tuloksista. Euroopan Unionin alueella tutkittiin kaiken kaikkiaan 326779 näytettä. Näistä 0,27%:ssa todettiin olleen säädösten vastaisia määriä jonkin tutkittavan lääkkeen tai aineen osalta. Pitkäaikainen EU keskiarvo vaihteli välillä 0,25%-0,37% vuosina 2007-2018 (EFSA 2020).[1]

Vaikka EU:n komissio ohjeistaa jäsenmaita näytteiden vähimmäismäärän tai tutkittavien aineiden suhteen, vertailtavuus on monien muiden jäämätutkimusten tapaan haastavaa. Jäsenmaat tutkivat osittain eri aineita, ja nämä voivat vaihdella vuosittain. Vertailuraportista saa/selviää määräystenvastaisten tapausten määrät maittain ja aineittain. Monijäämä-menetelmien yleistyttyä nykyään yksikin näyte voi aiheuttaa piikin tilastoissa, käytännössä yhden maatilan näytteet tai pahimmassa tapauksessa yksi eläin voi olla useammankin raja-arvoylityksen taustalla. Maiden väliseen vertailuun tulee siis suhtautua varauksella.

EU:n vierasainevalvontaohjelmassa tutkittavat aineryhmät jaetaan seuraaviin pääluokkiin:

A) tuotantoeläimiltä kielletyt aineet

B1) sallitut eläinlääkkeet, antibiootit

B2) muut sallitut eläinlääkkeet, kuten kipulääkkeet

B3 kontaminantit, kuten pestisidit, raskasmetallit, mykotoksiinit tai kaloissa väriaineet

Kiellettyjen aineiden käyttö kertoo säädösten vastaisesta tuotantotavasta, näihin aiheisiin lukeutuvat mm. kasvunedistämiseen käytettävät hormonit. Valtaosa näytteitä otetaan elävistä eläimistä (esim. veri/virtsa) tiloilla. Myös tuotteista kuten esim. maidosta tutkitaan kiellettyjä aineita.

Sallittuja eläinlääkkeiden jäämiä tutkitaan mm. maidosta, kananmunista ja teurastuksen yhteydessä otetuista näytteistä kuten lihasta ja maksasta. Eläinlääkkeiden käyttö on paitsi sallittua, myös eläinten hyvinvointiin liittyvä asia, koska myös tuotantoeläimiä pitää lääkitä tarvittaessa. Mikäli lääkejäämiä kuitenkin todetaan raja-arvot ylittäviä määriä, se viittaa siihen, ettei varoaikoja ole noudatettu.

Taulukossa esitetään vuoden 2018 tuloksia nautaeläinten, sikojen, siipikarjan ja näiden lihan, kasvatetun kalan sekä maidon ja kananmunien osalta.[2]

Säädösten vastaisten löydösten lukumäärä aineryhmittäin ja maittain vuonna 2018

Yhteensä Näytteiden määrä 2018 Säädösten vastaisuus
Maa A B1 B2 B3 Yhteensä
Itävalta 8628 0 4 5 1 10
Belgia 15862 0 6 3 0 9
Bulgaria 1178 0 0 0 1 1
Kroatia 2308 0 5 5 1 11
Kypros 1471 5 3 4 0 12
Tsekki 5095 6 10 7 5 28
Tanska 12693 0 2 3 17 22
Viro 1568 1 0 1 0 2
Suomi 3936 0 0 0 0 0
Ranska .. .. .. .. .. ..
Saksa 56915 4 8 24 180 216
Kreikka 2876 0 4 2 0 6
Unkari 7671 0 0 0 0 0
Irlanti 13112 17 0 5 0 22
Italia 27724 2 19 5 2 28
Latvia 1593 1 0 6 2 9
Liettua 1695 5 0 1 2 8
Luxemburg 524 0 0 1 0 1
Malta 767 0 0 7 0 7
Alankomaat 24146 21 11 9 12 53
Puola 29201 14 39 9 10 72
Portugali 5403 0 5 8 2 15
Romania 5958 0 2 0 3 5
Slovakia 2081 2 0 0 4 6
Slovenia 1644 0 0 3 0 3
Espanja 37827 127 15 5 28 176
Ruotsi 4300 0 0 0 0 0
Iso-Britannia 29822 73 6 19 1 99
Yhteensä EU27a 326779 285 170 138 271 869

Lähde: EFSA 2020. Report for 2018 on the results from the monitoring of veterinary medicinal product residues and other substances in live animals and animal products, s. 57-67. Linkki raporttiin Huom.: a Ranskan tiedot puuttuvat raportista.

Määräystenvastaisia näytteitä todetaan EU maissa todella vähän tutkittuihin näytemääriin verrattuna. Kymmenien tuhansien näytteiden joukosta löytyy korkeintaan muutama kymmenen tai sata tapausta maista riippuen.

Nautaeläinten, sikojen, siipikarjan ja näiden lihan, kasvatetun kalan sekä maidon ja kananmunien tuotannon rikkomuksia todettiin EU tasolla 0,27% näytteiden määrästä. Suomen luku oli 0%. Suomi Ruotsi ja Unkari olivat vuonna 2018 ainoita jäsenmaita, joiden näytteistä ei löytynyt yhtään kiellettyä ainetta.

Hometoksiineja sisältävien näytteiden määrät vaihtelevat vuosittain hyvinkin paljon, eikä tuloksia yleensä voi ennakoida niiden osalta. Joitakin homemyrkkyjä kuten alfa- ja betazearaneolia, muodostuu pieniä määriä Fusarium-homeen aineenvaihduntatuotteena. Fusarium-hometta voi esiintyä mm. tuotantoeläinten rehussa ja rehujen laatua tulisikin seurata ennen kaikkea kevättalvella ja erityisesti, jos rehun säilönnässä on ollut ongelmia esimerkiksi huonojen sääolosuhteiden vuoksi.

 

Tietokantataulut


Säädösten vastaisten löydösten lukumäärä eläinlajeittain, aineryhmittäin ja maittain

Tuotantoeläimet, Nauta, Sika, Siipikarja, Kala, Maito, Kananmuna

 

Alaviitteet


[1] EFSA (European Food Safety Authority), 2020. Report for 2018 on the results from the monitoring of veterinary medicinal product residues and other substances in live animals and animal products, Technical report, 74 pp. Linkki raporttiin
[2] PXWeb tilastotietokannasta löytyy yhteenvetotaulukon erittely tuotantosuunnittain/tuotteittain. EFSA:n raportti sisältää lisäksi lampaat ja vuohet, jäniksen lihan, hevoset, luonnon riistan ja kasvatetun riistan, sekä hunajan, näistä tarkemmat tiedot löytyvät EFSA raportin sivuilta 57-67. Linkki raporttiin

 

Yläreunan kuva: Pixabay/Michal Jarmoluk

Share This