Suomen teurastamoissa teurastettiin vuonna 2021 nautaeläimiä yhteensä 258 500 eläintä, joista luullista lihaa saatiin 86 miljoonaa kiloa. Vaikka teuraseläinten määrä väheni kymmenen vuoden aikana yli kahdella prosentilla, naudanlihantuotanto kasvoi samanaikaisesti 6 prosenttia keskimääräisen teuraspainon kasvusta johtuen. EU:n (27 maata) vastaava lihantuotanto vuonna 2021 oli 6 802 miljoonaa kiloa ja se on 1,5 prosenttia korkeampi kuin EU-27 tuotanto 10 vuotta aikaisemmin. Suomen tuotanto oli 1,3 prosenttia EU:n tuotannosta vuonna 2021.

Suurimpia naudanlihan tuottajia ovat Ranska 1 424 miljoonaa kiloa ja Saksa 1 072 miljoonaa kiloa. Seuraavaksi suurimmat ovat Italia 748 miljoonaa kiloa ja Espanja 718 miljoonaa kiloa.

Naudanlihantuotanto Euroopassa

Sianlihan tuotanto Suomessa vuonna 2021 oli 176 miljoonaa kiloa ja siihen teurastettiin yhteensä liki 1,93 miljoonaa sikaa. Sianlihan tuotanto oli 10 prosenttia pienempi kuin 10 vuotta aikaisemmin. EU:n (27 maata) vastaava lihantuotanto vuonna 2016 oli 23 394 miljoonaa kiloa ja se on yli yhdeksän prosenttia suurempi kuin EU27 tuotanto 10 vuotta aikaisemmin. Suomen tuotanto oli 0,75 prosentti EU27:n tuotannosta vuonna 2021.

Suurimpia sianlihan tuottajia ovat Espanja  5 180 miljoonaa kiloa ja Saksa 4 965 miljoonaa kiloa. Seuraavaksi suurimmat ovat Ranska 2 203 miljoonaa kiloa, Puola 1 976 miljoonaa kiloa, Tanska 1 724 miljoonaa kiloa ja Alankomaat 1 719 miljoonaa kiloa.

Sianlihantuotanto Euroopassa

Siipikarjanlihaa teurastettiin vuonna 2021 Suomessa 147 miljoonaa kiloa (= 82 miljoonaa eläintä). Tuotannon määrä on 37 % enemmän kuin 10 vuotta aikaisemmin. EU-tasolla ei ole saatavissa virallista tilastotietoa siipikarjan lihan kokonaistuotantomäärästä. Arvio Suomen siipikarjanlihan tuotannon määrästä on, että se on runsas yksi prosentti koko EU:n tuotannosta.

Suurimpia siipikarjanlihan tuottajia ovat Puola 2 540 miljoonaa kiloa, Ranska 1 646 miljoonaa kiloa ja Espanja 1 629 miljoonaa kiloa. Seuraavaksi suurimmat ovat Saksa 1 588 miljoonaa kiloa ja Italia 1 376 miljoonaa kiloa.

Siipikarjanlihantuotanto Euroopassa

Lampaanlihaa tuotettiin Suomessa vuonna 2021 runsas 1,2 miljoonaa kiloa. Määrä on kasvaut yli 40 prosenttia 10 vuoden aikana. EU-tasolla ei ole saatavissa virallista tilastotietoa lampaanlihan kokonaistuotantomääristä. Arvio Suomen lampaanlihan tuotannon määrästä on, että se on lähes 0,3 prosenttia koko EU27:n lampaanlihan tuotannosta.

Suurimpia lampaanlihan tuottajia ovat Espanja 120 miljoonaa kiloa ja Ranska 82 miljoonaa kiloa.

Lampaanlihantuotanto Euroopassa

 

Tilastotietokannat


Naudanlihan tuotantovolyymit Euroopan maissa

Sianlihan tuotantovolyymit Euroopan maissa

Siipikarjanlihan tuotantovolyymit Euroopan maissa

Lampaan- ja vuohenlihan tuotantovolyymit Euroopan maissa

 

Yläreunan kuva: Csaba Jansik

Share This