Suomen teurastamoissa teurastettiin vuonna 2016 nautaeläimiä yhteensä 281 000 eläintä, joista luullista lihaa saatiin runsas 86 miljoonaa kiloa. Määrä on kaksi prosenttia vähemmän kuin 10 vuotta aikaisemmin. EU:n (28 maata) vastaava lihantuotanto vuonna 2016 oli 7 798 miljoonaa kiloa ja se on lähes kuusi prosenttia pienempi kuin 10 vuotta aikaisemmin. Suomen tuotanto oli yhden prosentin EU:n tuotannosta.

Suurimpia naudanlihan tuottajia ovat Ranska 1 462 miljoonaa kiloa ja Saksa 1 148 miljoonaa kiloa. Seuraavaksi suurimmat ovat Iso-Britannia 912 miljoonaa kiloa, Italia 810 miljoonaa kiloa, Espanja 637 miljoonaa kiloa ja Irlanti 588 miljoonaa kiloa.

Naudanlihantuotanto Euroopassa

Sianlihan tuotanto Suomessa vuonna 2016 oli 190 miljoonaa kiloa ja siihen teurastettiin yhteensä runsas 2 miljoonaa sikaa. Sianlihan tuotanto oli 11 prosenttia pienempi kuin 10 vuotta aikaisemmin. EU:n (28 maata) vastaava lihantuotanto vuonna 2016 oli 23 563 miljoonaa kiloa ja se on lähes kolme prosenttia suurempi kuin 10 vuotta aikaisemmin. Suomen tuotanto oli alle yhden prosentin EU:n tuotannosta.

Suurimpia sianlihan tuottajia ovat Saksa 5 579 miljoonaa kiloa ja Espanja 4 181 miljoonaa kiloa. Seuraavaksi suurimmat ovat Ranska 2 206 miljoonaa kiloa, Puola 1 963 miljoonaa kiloa, Tanska 1 567 miljoonaa kiloa, Italia 1 544 miljoonaa kiloa ja Alankomaat 1 453 miljoonaa kiloa.

Sianlihantuotanto Euroopassa

Siipikarjanlihaa teurastettiin vuonna 2016 Suomessa 125 miljoonaa kiloa (= 69 miljoonaa eläintä). Määrä on 32 % enemmän kuin 10 vuotta aikaisemmin. EU-tasolla ei ole saatavissa virallista tilastotietoa siipikarjan lihan kokonaistuotantomäärästä. Arvio Suomen siipikarjanlihan tuotannon määrästä on, että se on noin yksi prosenttia koko EU:n tuotannosta.

Suurimpia siipikarjanlihan tuottajia ovat Puola 2 268 miljoonaa kiloa, Iso-Britannia 1 791 miljoonaa kiloa ja Ranska 1 669 miljoonaa kiloa. Seuraavaksi suurimmat ovat Espanja 1 527 miljoonaa kiloa, Saksa 1 525 miljoonaa kiloa ja Italia 1 367 miljoonaa kiloa.

Siipikarjanlihantuotanto Euroopassa

Lampaanlihaa tuotettiin Suomessa vuonna 2016 lähes 1,3 miljoonaa kiloa. Määrä on lähes kaksinkertaistunut 10 vuoden aikana. Vuohenlihantuotantoa Suomessa ei ole. EU-tasolla ei ole saatavissa virallista tilastotietoa lampaan- ja vuohenlihan kokonaistuotantomääristä. Arvio Suomen lampaanlihan tuotannon määrästä on, että se on alle 0,2 prosenttia koko EU:n lampaan- ja vuohenlihan tuotannosta.

Suurimpia lampaan- ja vuohenlihan tuottajia ovat Iso-Britannia 290 miljoonaa kiloa ja Espanja 127 miljoonaa kiloa.

Lampaan- ja vuohenlihantuotanto Euroopassa

 

Tilastotietokannat


Naudanlihan tuotantovolyymit Euroopan maissa

Sianlihan tuotantovolyymit Euroopan maissa

Siipikarjanlihan tuotantovolyymit Euroopan maissa

Lampaan- ja vuohenlihan tuotantovolyymit Euroopan maissa

 

Yläreunan kuva: Csaba Jansik

Jaa sivu