Suomessa on kansainvälisesti katsottuna hyvä kasvitautitilanne. Suomessa ei esimerkiksi esiinny kaikkia Keski-Euroopassa tunnettuja kasvintuhoojia, jotka vaatisivat ruiskutusta. Hyvä kasvitautitilanne johtuu osittain ilmastostamme. Meillä ei ole tarvetta käyttää yhtä paljon torjunta-aineita kuin eteläisemmissä maissa, mikä näkyy myös kasvinsuojeluaineiden vertailutilastoissa. Toisaalta Suomessa on huolehdittu jo pitkään kasvitautien torjunnasta. Vähäiset torjunta-ainejäämät taas viittaavat myös vähäiseen ja vastuulliseen torjunta-aineiden käyttöön Suomessa.

 

 

Share This