Torjunta-ainejäämät kotimaisissa ja tuontielintarvikkeissa

Tullilaboratorio tutkii torjunta-ainejäämiä vuosittain noin 2000 tuontielintarvikkeesta. Tullin näytteenotto on riskiperusteisia, ja riskituote ja riskimaa määritellään tullin oman aiemman tai raportoidun kansainvälisen kokemuksen perusteella. Yhtenä työkaluna EU:ssa on EFSA:n koordinoima RASFF-järjestelmä (Rapid Alert System for Food and Feed), jonka julkiseen rekisteriin tallennetaan määräysten vastaisten tuote-erien alkuperätiedot ja jäämien mitatut pitoisuudet.

Tulli ottaa näytteeksi tuotteita riskinarvioinnin lisäksi perustuen niiden suuriin tuontimääriin. Trooppisista hedelmistä kuten appelsiinista ja banaanista, sekä pähkinöistä, viljoista ja yrteistä otetaan näytteitä myös niiden tuontimääriin suhteutettuna. Tulli valvoo kasviperäisiä elintarvikkeita ja yhdistelmäelintarvikkeita, joissa on alle 50 % eläinperäistä raaka-ainetta.

Tullin ottamista näytteistä on määräystenvastaisia n. 2-4 %, eli vuosittain noin 50 – 100 tuontierää, joissa raja-arvot ylittyvät siinä määrin, että se vaatii toimenpiteitä. Mikäli määräysten vastainen erä on tuotu luomutuotteena, voi sen joissakin tapauksissa muuttaa luomusta tavanomaiseksi. Joskus elintarvikkeeksi tarkoitetun erän voi ohjata rehukäyttöön. Mikäli uusi käyttötarkoituskaan ei tee erää määräysten mukaiseksi, erä tuhotaan tai joissakin tapauksissa erän voi palauttaa takaisin lähtömaahan. Tullin tekemät hylkäykset kohdistuvat tavallisimmin kolmansista maista peräisin oleviin pienehköihin tuote-eriin, kuten eksoottisiin hedelmiin.

Taulukossa on tehty vertailua kotimaisten ja tuontielintarvikkeiden jäämälöydösten välillä. Taulukkoon on otettu sellaisia tuotteita, joista löytyy selkeästi kotimainen vaihtoehto ja tuontivaihtoehto, ja joista eriä on tutkittu niin paljon, että tilastollista vertailua voidaan tehdä. Valitut tuotteet ovat myös kulutukseltaan merkittäviä.  Kaikkien löydettyjen jäämien mitatut pitoisuudet olivat niin pieniä, ettei mikään niistä ylittänyt sallittuja enimmäismääriä. Neljässä tuoteryhmässä viidestä on havaittu useampia jäämiä tuontikasviksissa kuin kotimaisissa kasviksissa. Kurkun ja tomaatin osalta erot ovat melko suuria kotimaisen tuotannon eduksi.

Mansikasta ja omenasta on löytynyt eniten torjunta-ainejäämiä, tuontimansikasta suhteessa enemmän kuin kotimaisesta mansikasta, omenasta taas kotimaisista eristä löytyy useampia torjunta-ainejäämiä. Erot eivät kuitenkaan ole merkittäviä. Viljoista on verrattu vehnän, rukiin sekä niistä valmistettujen tuotteiden tuloksia, suomalaisista viljoista ei löytynyt yhtään torjunta-ainejäämiä.

 

Torjunta-ainejäämät eräissä vihanneksissa, hedelmissä, marjoissa ja viljoissa, 2016

Kurkku Tomaatti Mansikka Omena Viljat
Suomi Tutkitut erät 10 9 14 10 19
Havaittavia määriä, kpl 6 3 10 8 0
Havaittavia määriä, % 60,0 33,3 71,4 80,0 0,0
Ei havaittavia määriä, kpl 4 6 4 2 19
Ei havaittavia määriä, % 40,0 66,7 28,6 20,0 100,0
Tuonti Tutkitut erät 28 17 35 56 4
Havaittavia määriä, kpl 23 13 30 44 2
Havaittavia määriä, % 82,1 76,5 85,7 78,6 50,0
Ei havaittavia määriä, kpl 5 4 5 12 2
Ei havaittavia määriä, % 17,9 23,5 14,3 21,4 50,0

Lähde: Tullilaboratorion ja Eviran aineisto

 

Share This